Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2018-03-22 08:23:22
Powrót do projektu

domki dla ptaków i nietoperzy

status: Zgłoszony


projekt przewiduje zakup 20 różnych domków dla ptaków wróblowatych, sikorek oraz 10 różnych domków dla nietoperzy

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0956624150276
szerokość geograficzna: 52.2219469652042

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

na drzewach rosnących na działce nr 13/1 obręb nr 30601, na terenie należącym do miasta w zarządzie ZGN na Pradze Południe

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr 13/1

Obręb nr 30601


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnodostępne dla wszystkich nietoperzy i ptaków


Pełny opis projektu

projekt przewiduje zakup 20 różnych domków dla ptaków wróblowatych, sikorek typu a i a1 bytujących w mieście i 10 różnych domków dla nietoperzy celem zamontowania ich na osiedlu Gocław Iskra na drzewach rosnących na działce nr 13/1 obręb nr 30601, na terenie należącym do miasta w zarządzie ZGN na Pradze Południe.

Proponuję również zakupienie dużego karmika.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

na tym terenie zamieszkuje bardzo wiele ostatnio zwłaszcza wróbli i niestety coraz mniej sikorek. W moim budynku zima zwłaszcza znajdowane są przez mieszkańców hibernujące nietoperze. Wszystkie te zwierzęta są bardzo pożyteczne w ekosystemie. Trzeba im pomóc przetrwać ten najtrudniejszy czas czyli zimę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

domki dla ptaków wróblowatych A i A-1 20 x 50 zł - 1000 zł

domki dla nietoperzy 10 x 50 zł - 500 zł

montaż 1 000 zł

karmik duży 300 zł


Całkowity koszt projektu: 2 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja , czyszczenie domków


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • 571-domki dla ptaków i nietoperzy1.jpg
  • 571-domki dla ptaków i nietoperzy2.jpg
  • 571-domki dla ptaków i nietoperzy3.jpg
  • 571-domki dla ptaków i nietoperzy4.jpg
  • 571-domki dla ptaków i nietoperzy5.jpg
  • 571-domki dla ptaków i nietoperzy6.jpg