Autor projektu - zmiany z 2018-01-17 20:29:17
Powrót do projektu

Książkomat

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wyposażenie Wypożyczalni Nr 34 na Zielonym Ursynowie w KSIĄŻKOMAT . Całodobowe urządzenie samodzielnego odbioru zamówionych książek usytuowane przed biblioteką, tuż przy wyjściu, umożliwia łatwy sposób wypożyczenia książek o każdej porze, również podczas dni wolnych od pracy, czytelnikom, którzy nie mają czasu zwrócić ich w godzinach otwarcia biblioteki.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0189270973205570189270973206
szerokość geograficzna: 52.1250444811251161250444811251

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Wypożyczalnia Nr 34 ul. 6-go Sierpnia 23

Istotne informacje o lokalizacji

Wypożyczalnia Nr 34 ul. 6-go Sierpnia 23


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest całkowicie ogólnodostępny. Z usług ursynowskich bibliotek korzysta 43 tysiące czytelników, pomysł adresowany jest więc do blisko 30 % mieszkańców naszej dzielnicy. Ponieważ zasady zapisu do biblioteki publicznej są proste i jako potencjalnych czytelników przewidują wszystkich zainteresowanych ursynowian, również tych nie posiadających stałego meldunku na tym terenie, nie ma zatem ograniczeń w korzystaniu z wypożyczalni, a więc i z KSIĄŻKOMATU. Zasady użytkowania książkomatu są nieskomplikowane i wygodne. KSIĄŻKOMAT dostępny jest dla wszystkich przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, w weekendy i święta.


Pełny opis projektu

Projekt polega na instalacji KSIĄŻKOMATU przed biblioteką na Zielonym Ursynowie. Urządzenie samoobsługowe pozwala na odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece egzemplarzy. Czytelnik składa zamówienie na stronie bibliotecznej. Gdy książka jest gotowa do odbioru personel umieszcza ją w książkomacie. Zamówienie jest oznaczane w systemie bibliotecznym jako gotowe do odbioru. System biblioteczny powiadamia czytelnika o możliwości odbioru egzemplarza. Czytelnik identyfikuje się w książkomacie przy pomocy karty bibliotecznej (loginu i hasła). KSIĄŻKOMAT automatycznie otwiera schowek z zamówioną książką, którą czytelnik odbiera. Urządzenie wyposażone jest w zamykane schowki oraz ekran dotykowy . KSIĄŻKOMAT to prosty i wygodny sposób samodzielnego odbioru książek przez czytelników o dowolnej porze, również w czasie dni wolnych od pracy. Od wielu lat jestem czytelniczką URSYNOTEKI, korzystam z różnych wypożyczalni i na podstawie własnych obserwacji mogę powiedzieć jak przydatnym udogodnieniem jest jedyny funkcjonujący obecnie w naszej dzielnicy BIBLIOBOX, umocowany przed Wypożyczalnią Nr 127 przy ul. Braci Wagów 1. KSIĄŻKOMAT przed biblioteką w Pyrach będzie szczególnie użyteczny dla mieszkańców tego terenu o zabudowie rozproszonej, którzy często wracają z pracy po godzinach otwarcia biblioteki. KSIĄŻKOMAT w szacie graficznej, uwzględniającej logo i nazwę ursynowskiej biblioteki oraz logo dzielnicy, dodatkowo pomoże zidentyfikować nasze wypożyczalnie i czytelnie oraz promować ich usługi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zdecydowanie poprawi jakość usług oferowanych przez biblioteki. Będzie służył 30% ursynowskiej populacji, tyle zarejestrowano aktywnych czytelników na koniec 2017. Są to w większości osoby pracujące lub uczące się, które nie zawsze znajdują czas na przyniesienie i wymianę książek w godzinach otwarcia biblioteki. KSIĄŻKOMAT pozwala wypożyczać książki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, czyli wtedy, kiedy to odpowiada czytelnikowi. W URSYNOTECE bardzo sprawnie działają systemy powiadomień o terminie zwrotu ( mailowe i SMS-owe) i odbioru rezerwacji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt Ksiażkomatu z grafiką i montażem to 45000zł


Całkowity koszt projektu: 45 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki