Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2018-03-22 11:04:22
Powrót do projektu

Nowe kosze dla Starego Mokotowa na ulicach zarządzanych przez miasto

status: Zgłoszony


Jest wiele miejsc na Starym Mokotowie, gdzie ciągle brakuje wystarczającej liczby koszy na śmieci, co utrudnia utrzymanie czystości. Drobne śmieci, niedopałki papierosów, psie kupy – ułatwmy znalezienie się im w śmietniku.

W ramach projektu przewiduje się ustawienie nowych koszy na śmieci w kilku miejscach na Starym Mokotowie.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Stary Mokotów – rejon ulic: Boboli, Wołoskiej, Madalińskiego, Dąbrowskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Przestrzeń publiczna, chodniki obok trawników na których często są wyprowadzane psy.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zawsze dostępny.


Pełny opis projektu

W ramach projektu przewiduje się ustawienie nowych, betonowych ośmiokątnych koszy na śmieci w 10 miejscach na Starym Mokotowie. Projekt skierowany jest przede wszystkim do właścicieli psów, aby ułatwić im utrzymanie czystości po swoich zwierzętach. Śmietniki będą ustawione przy trawnikach, przejściach, na których często wyprowadzane są psy. Ustawienie nowych śmietników jest ważne też dla wszystkich mieszkańców Mokotowa. Drobne śmieci, niedopałki papierosów – rzeczy, których musimy i chcemy szybko pozbyć się z rąk powinny znaleźć się w śmietniku, a nie pod nogami. Ułatwmy sobie życie i ustawmy nowe kubły.

Sugerowane lokalizacje:

1. Wołoska na odcinku od Madalińskiego do Dąbrowskiego (wschodnia strona) – na poziomie ulicy Balladyny.

2. Wołoska między Wiktorską, a Odyńca (wschodnia strona).

3. Madalińskiego między Łowicką, a Al. Niepodległości (północna strona) – okolice Madalińskiego 70/78c.

4. Dąbrowskiego (róg Bałuckiego) – 2 kosze ( jeden po parzystej, drugi po nieparzystej stronie ulicy).

5. Dąbrowskiego (między Kazimierzowską, a Al. Niepodległości) – 2 kosze (jeden po parzystej drugi po nieparzystej stronie ulicy).

6. Boboli między Narbutta, a Rakowiecką ( 3 kosze – jeden po zachodniej stronie ulicy, dwa po wschodniej).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W wielu miejscach na Starym Mokotowie ciągle brakuje wystarczającej liczby koszy na śmieci. Projekt ma na celu postawienie koszy w miejscach, w których ich brakuje.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Cena jednostkowa kosza betonowego (zakup, oznakowanie, dostawa, eksploatacja) – 2 500,00 zł brutto

10 koszy betonowych – 25 000,00 zł bruttoCałkowity koszt projektu: 25 000,00 zł brutto


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt rocznej eksploatacji 10 koszy (opróżnianie 2 razy dziennie) = 13 140,00 zł brutto


Całkowity koszt eksploatacji: 13 140,00 zł

Załączniki1484907889_zalacznik_0_8580_9033

  • mapa 580 Mokotów.png