Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2018-04-19 09:59:19
Powrót do projektu

Angielski (dziki) Park przy Wale Gocławskim

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Zachowajmy i uporządkujmy naturalny park przy Wale Gocławskim (Bora-Komorowskiego/Marokańska/Wał Miedzeszyński). Kwitnące drzewa owocowe, zielone krzewy, ścieżki do biegania i spacerów, miejsce na piknik pod jabłonią, kosze na śmieci. Połączenie Osiedla Saska z Wisłą oraz Osiedli Marokańska/Ateńska z Gocławiem. To wszystko zamiast dzikich chaszczy, śmieci i szkła.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0793647787068
szerokość geograficzna: 52.2248047410655

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Bora-Komorowskiego/Marokańska i Libijska/Pawlikowskiego/21 PP Dzieci Warszawy/ Wał Miedzyszyński

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr 5 z obrębu 30124

Działka nr 2 z obrębu 30603


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren dostępny bez ograniczeń - pełni funkcję otwartego, lokalnego parku, przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej, dostępnej dla wszystkich mieszkańców


Pełny opis projektu

Zamieńmy dzikie chaszcze przy Wale Gocławskim w zielony, kwitnący, naturalny park, który będzie służył nam do odpoczynku, uprawiania sportu, gdzie będziemy mogli urządzić piknik, grę terenową lub zorganizować ćwiczenia gimnastyczne. Wystarczy uprzątnąć i wywieźć śmieci, przyciąć niektóre drzewa, wytyczyć ścieżki (w typie nadwiślańskiej) i ustawić kosze na śmieci. W kolejnych latach możemy zorganizować tam plac zabaw, mini boisko, zamontować latarnie...

My mieszkańcy Gocławia i okolic Wału Gocławskiego nie mamy dostępu do prawdziwego parku, gdzie moglibyśmy pobiegać, schronić się przed hałasem lub przed słońcem. W obliczu pogarszającego się stanu powietrza i zagęszczającej się zabudowy, chcemy zawalczyć o utrzymanie naturalnych terenów zielonych w okolicach naszych mieszkań.

Tereny, na których chcemy zorganizować park, to pozostałości po dawnych ogródkach działkowych, dotychczas zaniedbane, zaśmiecone i stwarzające zagrożenie. Chcemy ucywilizować ten teren, by służył nam do wypoczynku i rekreacji; by połączył Saską Kępę z Gocławiem, a Osiedle Saska z Wisłą (istniejąca ścieżka nadwiślańska ma być wkrótce przedłużona aż do ulicy Fieldorfa)

ZAKRES PRAC:

wytyczenie ziemnych ścieżek wzdłuż i w poprzek parku

uprzątnięcie i wywóz śmieci w obrębie głównych ścieżek

zasypanie ziemią gruzu w miejscach oznaczonych na mapie (w obrębie głównej ścieżki parkowej)

przycięcie gałęzi wzdłuż ścieżki

nasadzenie kwiatów wieloletnich lub krokusów wzdłuż głównej ścieżki

ustawienie trzech koszy na śmieci


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- stworzenie pośród naturalnej zieleni miejsca do biegania, spacerów, pikników i gier terenowych

- wytyczenie najkrótszej drogi nad Wisłę z Osiedla Saska

- zachowanie naturalnych zasobów zieleni, kwitnących i malowniczych drzew owocowych

- zachowanie naturalnych siedlisk jeży, ptaków i wiewiórek

- utrzymanie powierzchni biologicznie czynnej na terenie silnie zurbanizowanym

- walka z zanieczyszczeniem powietrza. W okolicach pomiędzy Gocławiem a Saską Kępą normy zanieczyszczenia powietrza są wielokrotnie przekraczane, a ich parametry są jednymi z najgorszych w Stolicy.

- Teren znajduje się w sąsiedztwie bardzo ruchliwych ulic (Ostrobramska, Wał Miedzyszyński, Bora Komorowskiego i Afrykańska), emisja hałasu na najwyższym poziomie 75+ decybeli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wykonanie wzdłuż i w poprzek parku ziemnych ścieżek okrawężnikowanych drewnianą półpalisadą, o łącznej długości ok. 1 km i szerokości 1,8 m. = 150 170 000

Uprzątnięcie i wywóz śmieci - 5 kontenerów – 2 500 zł

Przysypanie ziemią gruzu w trzech miejscach wyznaczonych na mapie na łącznym obszarze 400 m2. Przyjmując warstwę 50 cm 400 x 25 = 10 000

Przycięcie gałęzi niektórych drzew i krzewów wzdłuż ścieżki (przyjmując 40 krzewów x 200 zł szt i 20 drzew x 400 zł szt) 8 000+8 000 = 16 000

Montaż koszy na śmieci: 3 kosze x 2 500 zł = 7 500

Nasadzenie kwiatów wieloletnich/krokusów wzdłuż ścieżki, na łącznej powierzchni 200 m2: 200 x 30= 6000

Wykonanie projektu 10 000

RAZEM: 150 170 000 + 2 500 +10 000 + 16 000 + 7 500 + 6 000 + 10 000 = 202 000


Całkowity koszt projektu: 202 222 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątanie terenu: 2 x do roku x 4 000

pielęgnacja zieleni 1 x do roku x 2 000 zł

RAZEM 6 000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

  • mapa_halasu.pdf
  • dziki park-A3_ver1_1.pdf