Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-27 08:25:27
Powrót do projektu

Remont zalewanej płyty wzdłuż Powstańców Śl. Śląskich i bloków Pirenejska

status: Zgłoszony


Remont 120m nawierzchni zalewanej płyty wzdłuż Powstańców Śl. Śląskich i bloków Pirenejska na ciemno-szarą kostkę bauma wraz z odpływami. Teren od skrętu z Powstańców Śl. Śląskich na płytę na wysokości Pirenejska 10 za skrzyżowanie Powstańców Śl. Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.917129076646006
szerokość geograficzna: 52.25535381156866

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

Powstańców Śląskich / Pirenejska 10-16

Istotne informacje o lokalizacji

Teren

ogólnodpstępny

Istotne informacje o lokalizacji

Teren

Teren ogólnodostępny


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Remont

120m

Śląskich i bloków Pirenejska na ciemno-szarą kostkę bauma wraz z odpływami. Po nawet najmniejszym deszczu jest powódź.To utrapienie dla pieszych, którzy są ochlapywani przez jadące płytą auta. Auta zaś są zakrywane wodą po koła.

Teren od skrętu z Powstańców

Śl.

Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Dodatkowo trawnik

80m

Śląskich, od skrętu w Powstańców

Śl.

10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik

10m

10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik

Śląskich, od skrętu w Powstańców

Śląskich, od skrętu w Powstańców Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik 10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

80 m wzdłuż ulicy Powstańców

Śl.

Śląskich, od skrętu w Powstańców Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik 10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

80 m wzdłuż ulicy Powstańców

Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Dodatkowo trawnik

Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Dodatkowo trawnik 80 m wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, od skrętu w Powstańców Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik 10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

Śląskich na płytę na wysokości Pirenejska 10 za skrzyżowanie Powstańców

Śl.

Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Dodatkowo trawnik 80 m wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, od skrętu w Powstańców Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik 10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

Śląskich na płytę na wysokości Pirenejska 10 za skrzyżowanie Powstańców

Śląskich i bloków Pirenejska na ciemno-szarą kostkę bauma wraz z odpływami. Po nawet najmniejszym deszczu jest powódź.To utrapienie dla pieszych, którzy są ochlapywani przez jadące płytą auta. Auta zaś są zakrywane wodą po koła.

Teren od skrętu z Powstańców

Śląskich i bloków Pirenejska na ciemno-szarą kostkę bauma wraz z odpływami. Po nawet najmniejszym deszczu jest powódź.To utrapienie dla pieszych, którzy są ochlapywani przez jadące płytą auta. Auta zaś są zakrywane wodą po koła.

Teren od skrętu z Powstańców Śląskich na płytę na wysokości Pirenejska 10 za skrzyżowanie Powstańców Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Dodatkowo trawnik 80 m wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, od skrętu w Powstańców Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik 10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

120 m nawierzchni zalewanej płyty wzdłuż Powstańców

Śl.

Śląskich i bloków Pirenejska na ciemno-szarą kostkę bauma wraz z odpływami. Po nawet najmniejszym deszczu jest powódź.To utrapienie dla pieszych, którzy są ochlapywani przez jadące płytą auta. Auta zaś są zakrywane wodą po koła.

Teren od skrętu z Powstańców Śląskich na płytę na wysokości Pirenejska 10 za skrzyżowanie Powstańców Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Dodatkowo trawnik 80 m wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, od skrętu w Powstańców Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik 10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.

120 m nawierzchni zalewanej płyty wzdłuż Powstańców

Pełny opis projektu

Remont

Remont 120 m nawierzchni zalewanej płyty wzdłuż Powstańców Śląskich i bloków Pirenejska na ciemno-szarą kostkę bauma wraz z odpływami. Po nawet najmniejszym deszczu jest powódź.To utrapienie dla pieszych, którzy są ochlapywani przez jadące płytą auta. Auta zaś są zakrywane wodą po koła.

Teren od skrętu z Powstańców Śląskich na płytę na wysokości Pirenejska 10 za skrzyżowanie Powstańców Śląskich / Pirenejska 16. Na tyłach przystanku Pirenejska zachowanie spowalniacza. Zostanie wyznaczonych ponad 50 miejsc parkingowych, aby uporządkować obecnie parkujące auta.

Dodatkowo trawnik 80 m wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich, od skrętu w Powstańców Śląskich do skrętu w Pirenejską za przystankiem oraz trawnik 10 m na skręcie z Pirenejską by zwiększyć widoczność.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Po nawet najmniejszym deszczu jest powódź.To utrapienie dla pieszych, którzy są ochlapywani przez jadące płytą auta. Auta zaś są zakrywane wodą po koła.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Miejsca parkingowe (

Miejsca parkingowe (50x4000 zł)= 200 000 zł

pozostała część płyty jako droga manewrowa (konstrukcja jak dla miejsc parkingowych): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej - wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

243 000,00 -

= 200 000 zł

pozostała część płyty jako droga manewrowa (

760 m2 x 320 zł) –

): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy

-

- wg wytycznych projektanta

- stąd zapas finansowy.

- wg wytycznych projektanta

- wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej

- wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej

): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy

): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej - wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

konstrukcja jak dla miejsc parkingowych

20 000,00 - przebudowa ścieku betonowego lotniskowego 1 980,00 - Założenie trawnika 90 m2 x 22zł 3 000,00 - Oznakowanie 35 000,00 - Projekt 50 000,00 - Zapas finansowy - jeśli nie będzie wykorzystany to do wykorzystania na zwiększenie obszaru remontowanej płyty 552 980,00 Suma

): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej - wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

konstrukcja jak dla miejsc parkingowych

= 200 000 zł

pozostała część płyty jako droga manewrowa (

= 200 000 zł

pozostała część płyty jako droga manewrowa (konstrukcja jak dla miejsc parkingowych): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej - wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

50x4000 zł)

Miejsca parkingowe (50x4000 zł)= 200 000 zł

pozostała część płyty jako droga manewrowa (konstrukcja jak dla miejsc parkingowych): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej - wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

50x4000zł

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Miejsca parkingowe (

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Miejsca parkingowe (50x4000 zł)= 200 000 zł

pozostała część płyty jako droga manewrowa (konstrukcja jak dla miejsc parkingowych): 760 m2 x 320 zł = 243 200 zł

Koszty inwestycji mogą wzrosnąć z uwagi na technologię wykonania podbudowy konieczność rozbiórki lub frezowania płyty betonowej lotniskowej - wg wytycznych projektanta.

Przebudowa lub wymiana przykrycia ścieku lotniskowego szacunkowo ok. 20 000 zł wg. zaleceń projektanta.

Założenie trawnika 90 m2 x 22 zł = 1980 zł

Oznakowanie ok. 3000 zł

Projekt ok. 94 000 zł

Zapas finansowy z uwagi na brak możliwości określenia technologii robót przed sporządzeniem projektu: 50 000 zł

200 000,00 - miejsca

Całkowity koszt projektu:
552 980
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 612 180,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK

NIE


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania zieleni i konserwacji nawierzchni


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • 20170217_115845.jpg
  • 20170218_170341.jpg
  • 20170223_213839.jpg