Autor projektu - zmiany z 2018-01-21 22:34:21
Powrót do projektu

Praskie soboty na basenie - aqua aerobic

status: Zgłoszony


Zajęcia z aqua aerobic dla mieszkańców. Zajęcia dla około 15 osobowych grup, odbywałyby się w soboty w godzinach 16-18. 1 zajęcia trwałyby 30 minut, w jedną sobotę z zajęć mogłoby więc skorzystać nawet 60 osób. Zajęcia odbywałyby się na dwóch torach, dzięki czemu nie przeszkadzałoby to innym osobom korzystającym z pływalni.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

DOSiR Jagiellońska 7

Istotne informacje o lokalizacji

Pływalnia DOSiR Jagiellońska 7


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie
  • rekreacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia byłby skierowane dostępne dla każdego - decyduje kolejność zgłoszeń.

Ze względu na to, że zajęcia odbywałyby się na normalnym basenie, dzieci poniżej 15 roku życia, powinny uczestniczyć w zajęciach z opiekunem. Możliwość uczestnictwa dzieci nie potrafiących pływać, byłaby ustalana bezpośrednio z prowadzącym.

Zajęcia odbywałyby się na terenie ogólnodostępnej pływalni należącej do Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Jagiellońskiej 7.


Pełny opis projektu

Przez około 33 soboty, w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień raz w tygodniu, w soboty w godzinach popołudniowo-wieczornych odbywałyby się ćwiczenia aqua aerobicu.

Zajęcia trwałyby 30 minut, przewidziana ilość uczestników jednych zajęć to 15 osób. W jedną sobotę, z zajęć mogłoby skorzystać do 60 osób.

Zajęcia byłby prowadzone na dwóch torach basenu należącego do Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Jagiellońskiej 7.

Zajęcia prowadziłaby osoba z uprawnieniami, trener aqua aerobic.

Projekt przewiduje wykupienie ubezpieczenia OC i NNW oraz zakup niewielkiej ilości sprzętu na potrzeby zajęć.Wszelkie szczegóły dotyczące godzin mogłyby być ustalone bezpośrednio z kierownictwem pływalni należącej do Dzielnicowego Ośrodka Sportu przy ul. Jagiellońskiej 7.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Aqua aerobik - zajęcia te posiadają wiele zalet.Aqua aerobik korzystnie wpływa m.in. na układ krwionośny i oddechowy.Aqua aerobik można polecić wszystkim. Ten sposób aktywności nadaje się dla dzieci, ich rodziców i dziadków. Jest to metoda między innymi na bezbolesne i skuteczne usprawnianie poszczególnych części ciała po rozmaitych kontuzjach czy operacjach. Często ćwiczenia w wodzie są najlepszą metodą rehabilitacji po doznanych wcześniej złamaniach czy zerwaniach ścięgien.

Wodną gimnastykę zarówno kobietom w ciąży, osobom otyłym czy niepełnosprawnym. Dodatkową zaletą jest fakt, że aqua aerobik to nie tylko przyjemność, a także świetna zabawa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Godzina wynajęcia toru na pływalni to koszt 126 zł - potrzebne są 2 tory co daje kwotę 252 zł przez dwie godziny w sobotę co daje kwotę 504 zł.

Koszt trenera to około 250 zł brutto za dwie godziny zajęć.

Łączny dzienny koszt zajęć to okuło 754 złZajęcia odbywałyby się w okresie od marca do czerwca oraz od września do grudnia przez minimum 30 sobót. Maksymalnie projekt przewiduje 33 soboty.33 x 754 zł = 24 882 zł.Dodatkowo doliczyć należy

koszt sprzętu - rękawice do wody, deski, makarony, inne sprzęty wodne (piłki, etc.) - maksymalnie 1 tys zł.

Ubezpieczenie OC i NNW - około 1,2 tys zł.

koszt przeprowadzenia zapisów na zajęcia oraz wydawania numerków - około 1 tys zł.Łączny koszt projektu to 28 082 złPonieważ projekt jest pisany w styczniu 2018 roku i ceny przez rok mogą ulec niewielkiej zmianie, zakładam iż ostateczna kwota wykonania projektu, nie może przekroczyć 30 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 30 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki