Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2018-01-25 15:14:25
Powrót do projektu

Programowanie

status: Zgłoszony


Bezpłatne zajęcia z PROGRAMOWANIA programowania oraz ELEKTRONIKIelektroniki. Tworzenie strony internetowej, gier, animacji, poznanie budowy i zasad działania świata układów elektronicznych.

Ciekawe doświadczenia, unikalne style uczenia się. Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do nauki. Podział na grupy pod względem wiekowym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.938227474689484
szerokość geograficzna: 52.28972698225751

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Wrzeciono 9

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Wrzeciono 9, Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany do dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Warszawy, w czasie trwania świetlicy/ godzinach popołudniowych/weekendy (w zależności od dostępności sal). Zajęcia będą odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Wrzeciono 9. Limit miejsc: do 12 dzieci w grupie, 2-4 grupy na tydzień na każdy z trzech bloków zajęć. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone przez realizatora projektu na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany lub SP247.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć od stycznia do czerwca i od września do grudnia. Podział na grupy wiekowe, każda uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu (dwa semestry zajęć/nowy nabór we wrześniu). Zajęcia prowadzone przy użyciu sprzętu udostępnianego z zasobów własnych nauczyciela, np. układy elektroniczne, programy do nauki programowania mikrokontrolerów w systemie Arduino w języku C++. Projekt nie zakłada zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.Trzy bloki zajęć:

1.PROGRAMOWANIE. Zasady kodowania, ćwiczenia z programowania, zagadnienia algorytmiki, tworzenie schematów blokowych metodą drag and drop, optymalizacja, wykorzystanie kompozycji sekwencyjnej. HTML- poznanie struktury budowania strony (head, body itd.), tworzenie menu, zarządzanie rozmieszczeniem elementów na stronie, projektowanie wizualne, wykorzystanie znaczników. Pętla i działanie, wywoływanie jednej pętli wewnątrz drugiej. Poznanie funkcji for i while, zasad kaskadowości CSS oraz wdrożenie ich do budowania strony. Debugowanie: jak sobie radzić z pojawiającymi się błędami i niedziałającymi poleceniami. Grafika komputerowa: poznanie podstawowych pojęć, np. hex, rgb, grafika rastrowa i wektorowa, ćwiczenia na przykładach postaci z bajek. Grafika obiektowa: transformacja obiektów graficznych (ścieżki, warstwy, kolory, krawędzie, kształty, wielkość, filtry, itp.). Klasy: 5-8. Grupy do 12 dzieci.2.ELEKTRONIKA – zajęcia z budowy i zasad działania świata układów elektronicznych, np. rezystorów, kondensatorów, tranzystorów, czujników. Uczą korzystania z narzędzi elektroników, np.: lutownicy, miernika. Elementem zajęć jest nauka programowania mikrokontrolerów w systemie Arduino w języku C++. Na warsztatach dzieci budują np. elektroniczne zespoły, roboty, migające diody. Klasy: 4-6, 7-8. Grupy do 12 dzieci.3.WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - dzieci nabędą umiejętności prawidłowej emisji głosu, dbałości o kulturę słowa, mowy ciała, utrzymywania uwagi słuchaczy, metod wzbudzania zaangażowania publiczności, radzenie sobie ze stresem, nieśmiałością i krytyką, umiejętności autoprezentacji, sztuki wywoływania pierwszego wrażenia, poznają swoje mocne strony, nauczą się wystąpień bez przygotowania. Klasy: 0-2, 3-4, 5-6, 7-8. Grupy do 12 dzieci.Suma to ok. 120 dzieci w tygodniu (4 zajęć programowanie x 12 dzieci = 48 dzieci, 2 zajęcia elektronika x 12 dzieci = 24 dzieci, 4 zajęć wystąpienia x 12 dzieci = 48 dzieci). W drugim semestrze nowy nabór -120 dzieci. Suma to 240 dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nabycie nowych umiejętności: nauka programowania, tworzenie stron internetowych, gier, animacji, nauka logicznego myślenia, szybkiej analizy faktów, myślenia poza schematami, świadomego obchodzenia pułapek myślowych, wyciągania wniosków, planowania działań. Doskonalenie dyscypliny i nauki współpracy w grupie. Poszerzenie horyzontów, rozwój inteligencji, umiejętności autoprezentacji, motywowanie do nauki, lepsze rozumienie zasad działania urządzeń, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Prowadzenie zajęć z programowania, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5h) x 17 tyg+ 17tyg x 720zł -136 zajęcia/rok -

97 920

48960,00 zł

3. Prowadzenie zajęć z wystąpień publicznych, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5), x 12 tyg +12 tyg x 360 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej (lub osób) - 96 zajęć/rok -

34 560

8840,00 zł

Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora -

1 680

8840,00 zł

Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora -

8840,00 zł

Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora - 1680,00 zł

6. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł

7. Środki czystości - 800,00 zł

8. Opłata za media - 900,00 zł

34560,00 zł

4. Koordynator wynagrodzenia 4h/tydzień (1 osoba) x 34 tyg x 65 zł/h - 136 x 65,00 zł -

8 840

8840,00 zł

Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora - 1680,00 zł

6. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł

7. Środki czystości - 800,00 zł

8. Opłata za media - 900,00 zł

34560,00 zł

4. Koordynator wynagrodzenia 4h/tydzień (1 osoba) x 34 tyg x 65 zł/h - 136 x 65,00 zł -

48960,00 zł

3. Prowadzenie zajęć z wystąpień publicznych, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5), x 12 tyg +12 tyg x 360 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej (lub osób) - 96 zajęć/rok -

48960,00 zł

3. Prowadzenie zajęć z wystąpień publicznych, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5), x 12 tyg +12 tyg x 360 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej (lub osób) - 96 zajęć/rok - 34560,00 zł

4. Koordynator wynagrodzenia 4h/tydzień (1 osoba) x 34 tyg x 65 zł/h - 136 x 65,00 zł - 8840,00 zł

Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora - 1680,00 zł

6. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł

7. Środki czystości - 800,00 zł

8. Opłata za media - 900,00 zł

97920,00 zł

2. Prowadzenie zajęć z elektroniki, 2 grupy na tydzień (każda 1-1.5h) x 17 tyg + 17tyg x 720zł - 68 zajęć/rok -

48 960

48960,00 zł

3. Prowadzenie zajęć z wystąpień publicznych, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5), x 12 tyg +12 tyg x 360 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej (lub osób) - 96 zajęć/rok - 34560,00 zł

4. Koordynator wynagrodzenia 4h/tydzień (1 osoba) x 34 tyg x 65 zł/h - 136 x 65,00 zł - 8840,00 zł

Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora - 1680,00 zł

6. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł

7. Środki czystości - 800,00 zł

8. Opłata za media - 900,00 zł

97920,00 zł

2. Prowadzenie zajęć z elektroniki, 2 grupy na tydzień (każda 1-1.5h) x 17 tyg + 17tyg x 720zł - 68 zajęć/rok -

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Prowadzenie zajęć z programowania, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5h) x 17 tyg+ 17tyg x 720zł -136 zajęcia/rok -

1. Prowadzenie zajęć z programowania, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5h) x 17 tyg+ 17tyg x 720zł -136 zajęcia/rok - 97920,00 zł

2. Prowadzenie zajęć z elektroniki, 2 grupy na tydzień (każda 1-1.5h) x 17 tyg + 17tyg x 720zł - 68 zajęć/rok - 48960,00 zł

3. Prowadzenie zajęć z wystąpień publicznych, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5), x 12 tyg +12 tyg x 360 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej (lub osób) - 96 zajęć/rok - 34560,00 zł

4. Koordynator wynagrodzenia 4h/tydzień (1 osoba) x 34 tyg x 65 zł/h - 136 x 65,00 zł - 8840,00 zł

Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora - 1680,00 zł

6. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł

7. Środki czystości - 800,00 zł

8. Opłata za media - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 194 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki