slacek - zmiany z 2018-04-04 13:58:04
Powrót do projektu

Programowanie

Zaprogramuj swoją przyszłość. Nauka programowania i autoprezentacji dla dzieci

status: Zgłoszony


Bezpłatne zajęcia z programowania, elektroniki oraz elektronikiautoprezentacji. Tworzenie strony internetowej, gier, animacji, poznanie budowy i zasad działania świata układów elektronicznych. Nauka wystąpień publicznych, sztuki wywoływania pierwszego wrażenia. Ciekawe doświadczenia, unikalne style uczenia się. Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do nauki. Podział na grupy pod względem wiekowym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9382274746894849382274746895
szerokość geograficzna: 52.289726982257512897269822575

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Wrzeciono 9

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Wrzeciono 9, Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany do dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Warszawy, w czasie trwania świetlicy/ godzinach popołudniowych/weekendy (w zależności od dostępności sal). Zajęcia będą odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", „Dziadka” przy ul. Wrzeciono 9. Limit miejsc: do 12 dzieci w grupie, 2-4 grupy na tydzień na każdy z trzech bloków zajęć. W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia będą otwarte dla wszystkich i zostaną ogłoszone przez realizatora projektu na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany lub SP247.Maksymalna liczebność grupy - 12 dzieci; liczba grup: 4 z programowania, 2 z elektroniki i 2 z wystąpień publicznych. Rekrutacja odbędzie się z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji, w tym m.in. strony www Urzędu Dzielnicy. Projekt będzie realizowany w godzinach umożliwiających udział w nim zainteresowanych


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć od stycznia do czerwca i od września do grudnia. 2019 r. Podział na grupy wiekowe, każda uczęszcza na zajęcia raz w tygodniu (dwa semestry zajęć/nowy nabór we wrześniu). Zajęcia prowadzone przy użyciu sprzętu udostępnianego z zasobów własnych nauczyciela, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania zapewnionego przez firmę organizującą i prowadzącą zajęcia np. układy elektroniczne, programy do nauki programowania mikrokontrolerów w systemie Arduino w języku C++ . Projekt nie zakłada zakupu sprzętu niezbędnego oraz z wykorzystaniem laptopów zakupionych do realizacji projektu.Trzy bloki zajęć:

1.PROGRAMOWANIE. Zasady kodowania, ćwiczenia z programowania, zagadnienia algorytmiki, tworzenie schematów blokowych metodą drag and drop, optymalizacja, wykorzystanie kompozycji sekwencyjnej. HTML- poznanie struktury budowania strony (head, body itd.), tworzenie menu, zarządzanie rozmieszczeniem elementów na stronie, projektowanie wizualne, wykorzystanie znaczników. Pętla i działanie, wywoływanie jednej pętli wewnątrz drugiej. Poznanie funkcji for i while, zasad kaskadowości CSS oraz wdrożenie ich do budowania strony. Debugowanie: jak sobie radzić z pojawiającymi się błędami i niedziałającymi poleceniami. Grafika komputerowa: poznanie podstawowych pojęć, np. hex, rgb, grafika rastrowa i wektorowa, ćwiczenia na przykładach postaci z bajek. Grafika obiektowa: transformacja obiektów graficznych (ścieżki, warstwy, kolory, krawędzie, kształty, wielkość, filtry, itp.). Klasy: 5-8. Grupy do 12 dzieci.2.ELEKTRONIKA – zajęcia z budowy i zasad działania świata układów elektronicznych, np. rezystorów, kondensatorów, tranzystorów, czujników. Uczą korzystania z narzędzi elektroników, np.: lutownicy, miernika. Elementem zajęć jest nauka programowania mikrokontrolerów w systemie Arduino w języku C++. Na warsztatach dzieci budują np. elektroniczne zespoły, roboty, migające diody. Klasy: 4-6, 7-8. Grupy do 12 dzieci.3.WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - dzieci nabędą umiejętności prawidłowej emisji głosu, dbałości o kulturę słowa, mowy ciała, utrzymywania uwagi słuchaczy, metod wzbudzania zaangażowania publiczności, radzenie sobie ze stresem, nieśmiałością i krytyką, umiejętności autoprezentacji, sztuki wywoływania pierwszego wrażenia, poznają swoje mocne strony, nauczą się wystąpień bez przygotowania. Klasy: 0-2, 3-4, 5-6, 7-8. Grupy do 12 dzieci.Suma to ok. 120 dzieci w tygodniu (4 zajęć programowanie x 12 dzieci = 48 dzieci, 2 zajęcia elektronika x 12 dzieci = 24 dzieci, 4 zajęć wystąpienia x 12 dzieci = 48 dzieci). W drugim semestrze nowy nabór -120 dzieci. Suma to 240 dzieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nabycie nowych umiejętności: nauka programowania, tworzenie stron internetowych, gier, animacji, nauka logicznego myślenia, szybkiej analizy faktów, myślenia poza schematami, świadomego obchodzenia pułapek myślowych, wyciągania wniosków, planowania działań. Doskonalenie dyscypliny i nauki współpracy w grupie. Poszerzenie horyzontów, rozwój inteligencji, umiejętności autoprezentacji, motywowanie do nauki, lepsze rozumienie zasad działania urządzeń, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w codziennym życiu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. Prowadzenie zajęć z programowania, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5h) x 17 tyg+ 17tyg x 720zł -136 zajęcia/rok - 97920,00 zł 2. Prowadzenie zajęć z elektroniki, 2 grupy na tydzień (każda 1-1.5h) x 17 tyg + 17tyg x 720zł - 68 zajęć/rok - 48960,00 zł 3. Prowadzenie zajęć z wystąpień publicznych, 4 grupy na tydzień (każda po 1-1.5), x 12 tyg +12 tyg x 360 zł wynagrodzenie osoby prowadzącej (lub osób) - 96 zajęć/rok - 34560,00 zł 4. Koordynator wynagrodzenia 4h/tydzień (1 osoba) x 34 tyg x 65 zł/h - 136 x 65,00 zł - 8840,00 zł Środki na pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora - 1680,00 zł 6. Środki na promocję i oznakowanie - 800,00 zł 7. Środki czystości - 800,00 zł 8. Opłata za media

- Koordynator - wynagrodzenie (umowa zlecenie) - liczba godzin: 136 - 9 520,00 zł

- Pochodne od wynagrodzenia koordynatora (20 % od 9 520,00) - 1 904,00 zł

- Zakup usług (prowadzenie zajęć; zapewnienie scenariuszy zajęć,niezbędnych urządzeń, sprzętów i materiałów do prowadzonych zajęć w tym: 103 800,00 zł

- Zakup pomocy dydaktycznych: laptopów i oprogramowania do programowania 14 szt. X 3 500 zł -49 000,00 zł

- Reklama projektu: zakup papieru, toneru, wydruk plakatów itp. - 800,00 zł

- Zakup środków czystości (dla szkoły w której realizowany jest projekt) - 800,00 zł

- Opłata za media (energia elektryczna, zużycie wody) - 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 194 460166 724,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki