Autor projektu - zmiany z 2018-01-18 21:52:18
Powrót do projektu

Sto drzew i Sto krzewów dla osiedla Sto-kłosy

status: Zgłoszony


Chcemy by osiedle Stokłosy było zielone i przyjazne. Jako mieszkańcy chcemy wzbogacić zieleń na naszym osiedlu, tak by cieszyła oczy, dawała chłód w upalne dni i dawała schronienie oraz pożywienie ptakom. W ramach projektu chcemy, by na naszym osiedlu zasadzono 100 drzew i 100 krzewów. Dodatkowo chcielibyśmy zawiesić 40 budek lęgowych dla ptaków.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0341191291809
szerokość geograficzna: 52.1605730269086

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Stokłosy-Wokalna-Zamiany,

ZWM-Bacewicz-Lachmana

Symfonii-Koncertowa

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizację nasadzeń zaproponują mieszkańcy. Architekt krajobrazu zaproponuje odpowiednie gatunki dla konkretnych stanowisk. Lokalizacja zawieszenie budek lęgowych uzgodniona zostałaby z ornitologiem.

Budki powieszone zostałyby w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Wielkiej Przygody

Cały projekt przeprowadzony byłby we współpracy z SBM Stokłosy i konsultowany z mieszkańcami.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Chcemy, by zieleń osiedla Stokłosy została uzupełniona.

Na osiedlu jest wiele zaniedbanych trawników i innych niewykorzystanych przestrzeni, które mogłyby się zazielenić.

1. Pierwszym etapem projektu byłoby zinwentaryzowanie miejsc do zagospodarowania zielenią. Swoje pomysły mogliby zgłosić mieszkańcy, bo oni najlepiej znają nasze osiedle. Aby informacja o planowanych nasadzeniach dotarła do mieszkańców osiedla powinna być rozpowszechniana także przez SBM Stokłosy

2. Kolejnym etapem byłoby przygotowanie "mapy nasadzeń". Zadanie to powinno zostać wykonane przez architekta krajobrazu - najlepiej znającego osiedlę oraz jego aktualną florę i faunę.

3. Po skonsultowaniu tej mapy (np. poprzez zaprezentowanie jej w internecie, oraz wyłożenie do zapoznania się) wykonane zostaną nasadzenia

4. Powieszenie budek lęgowych (16 dla jerzyków, 10 dla wróbli, 4 dla kawek, 6 dla sikor, 4 dla szpaków).Więcej informacji znajdzie się niebawem na stronie www.placwielkiejprzygody.pl


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Osiedle Stokłosy jest domem dla kilkunastu a może nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Znaczna część tej społeczności to seniorzy, którzy spędzają na osiedlu większą część dnia. Liczną grupą są także rodziny z małymi dziećmi. Dla obu tych grup zieleń, czyste powietrze i kontakt z naturą w pobliżu domu są bardzo ważne.

Nasze osiedle odwiedzane jest też licznie przez studentów dwóch uczelni - SGGW i Vistuli. Mieści się tu też kilka szkół i przedszkoli. Wszyscy użytkownicy tego terenu mają jedną wspólną potrzebę - czystego powietrza i zieleni


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

posadzenie 100 drzew - 120 000

posadzenie 100 krzewów - 10 000

opracowanie "mapy nasadzeń" - 10 000

konsultacja ornitologiczna - 500zł

zawieszenie budek lęgowych - 4200zł

hotel dla owadów - 550zł


Całkowity koszt projektu: 145 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty utrzymania zieleni


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki