Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-04-13 15:14:13
Powrót do projektu

Nowe drzewa i krzewy dla Żerania

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Nowe nasadzenia krzewów (ok. 1300 sztuk) na terenach przy ulicach Kowalczyka i Krzyżówki. Więcej zieleni to lepsze filtrowanie coraz bardziej zanieczyszczonego w tym rejonie powietrza, a także większa estetyka przestrzeni publicznej, w pasach drogowych. Całość zostanie spójnie zaprojektowana, aby tworzyła jednolitą całość z istniejącą zielenią oraz planowanymi nasadzeniami drzew (poza Budżetem Partycypacyjnym).Krzewy obejmują gatunki takie jak: tawuła van houtte’a, róża okrywowa czy irga błyszcząca (żywopłot). Założeniem projektu jest wysoka jakość krzewów, jak i działań związanych z ich utrzymaniem, przeprowadzonych zgodnie ze standardami. Prace zakładają przygotowanie terenu oraz posadzenie krzewów, z zastosowaniem geowłókniny i kory, a także odtworzenie i zabezpieczenie trawników tam, gdzie jest to konieczne.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.993977189064
szerokość geograficzna: 52.3048083098071

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Żerań, rejon Kanału Żerańskiego, tereny przy ul. Kowalczyka i Krzyżówki

Istotne informacje o lokalizacji

Nasadzenie ok. 1300 sztuk krzewów, w tym żywopłotu w rejonie Kanału Żerańskiego, na terenach znajdujących się przy ulicach Kowalczyka i Krzyżówki. Więcej zieleni to lepsze filtrowanie powietrza, a także wyższa estetyka przestrzeni publicznej.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nasadzenia drzew i krzewów zostaną zrealizowane na terenach publicznych, stąd tez będą spełniać swoją funkcję dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zgodnie z założeniami Budżetu Partycypacyjnego.


Pełny opis projektu

Nowe nasadzenia drzew (do 30 sztuk) i krzewów (do 300 ok. 1300 sztuk) na terenach przy ulicach Kowalczyka i Krzyżówki, w pasach drogowych. Całość zostanie spójnie zaprojektowana, aby tworzyła jednolitą całość z istniejącą zielenią . Drzewa zostaną zlokalizowane wokół żłobka przy ul. Krzyżówki – pomiędzy jego ogrodzeniem, laskiem nad Kanałem Żerańskim i osiedlem (fragment działki 22 z obrębu 40611). Jest tam miejsce na ok. 30 drzew. Wybrane do nasadzenia gatunki to dęby, klony czy graby oraz drzewa owocowe o parametrach zgodnych ze standardami m.st. Warszawy (16 - 18 cm obwoduoraz planowanymi nasadzeniami drzew (poza Budżetem Partycypacyjnym).Krzewy obejmują gatunki takie jak: tawuła van houtte’a, pęcherznica kalinolistna, tamaryszek drobnokwiatowy, forsycja, róża okrywowa czy irga błyszcząca (żywopłot): - krzewy na trawnikach w pasie drogowym ul. Krzyżówki i Kowalczyka (działki 16/1, 16/2, 17/4, 20, 22 z obrębu 40611; 99 i 117 z obrębu 40608, 10/1 z obrębu 40610); - krzewy na trawnikach wokół żłobka przy ul. Krzyżówki – pomiędzy ogrodzeniem żłobka i osiedlem (fragment działki 22 z obrębu 40611); - żywopłot w pasie drogowym ul. Krzyżówki – pomiędzy żłobkiem i wyjazdem z osiedla (działka 20 z obrębu 40611). Założeniem projektu jest wysoka jakość drzew i krzewów, jak i działań związanych z ich utrzymaniem, przeprowadzonych zgodnie ze standardami. W przypadku drzew są to m.in.: - odpowiednie przygotowanie podłoża; - nasadzenie powinno obejmować: 4 paliki zbite w skrzynkę na dwóch wysokościach, wiązanie taśmą szerokości min. 3 cm, zabezpieczenie plastikową siatką, wykonanie misy o średnicy min. 1 m, wymulczowanej warstwą minimum 5 cm przekompostowanej kory z wałem ułatwiającym podlewanie w pierwszym roku; - pielęgnacja uwzględniająca regularne podlewanie z użyciem rozwiązania nie gorszego niż tzw. worki nawadniające; - glebę w sąsiedztwie drzew należy w tym czasie chronić przed zasoleniem, zagęszczeniem i przekopywaniem na skutek remontów; W przypadku krzewów prace Prace zakładają przygotowanie terenu oraz posadzenie krzewów, z zastosowaniem geowłókniny i kory. Projekt zakłada nasadzenie maksymalnej liczby drzew i krzewów, jaka jest możliwana tych terenach, jednak wymaga to weryfikacji w związku z toczącymi się rozmowami na temat inwestycji w zieleń przez podmioty prywatne, a także odtworzenie i zabezpieczenie trawników tam, gdzie jest to konieczne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli zwiększyć ilość zieleni (drzew i krzewów) na terenach publicznych, co będzie miało szczególne znaczenie w zakresie filtrowania powietrza, którego jakość na obszarze Żerania systematycznie się pogarsza. Projekt umożliwi także estetyczne zagospodarowanie zaniedbanych do tej pory trawników czy pasów zieleni. Z kolei posadzenie żywopłotu pozwoli odzyskać ok. 60 metrów wygrodzeń, które będą mogły zostać wykorzystane do zabezpieczenia wymagających tego trawników tym rejonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych- nasadzenie drzew: 30 sztuk x 1000 zł/sztukę = 30 000 PLN; - nasadzenie krzewów: 300 sztuk x 100 zł/sztukę = 30 000 zł; - nasadzenie dwurzędowego żywopłotu: 60 metrów x 460 zł/metr = 27 600 zł; - wykonanie projektu nasadzeń: 5 000 zł; - oznakowanie słupkami z logo budżetu partycypacyjnego - 6 szt. x 738 zł/sztukę = 4 428 zł.

Koszt projektu na ul. Kowalczyka i Krzyżówki:

przygotowanie terenu (zdjęcie darni, spulchnienie, nawiezienie ziemi) 12 031,60 zł

materiał roślinny 50 570,00 zł

mulczowanie 4 703,90 zł

geowłóknina 3 524,60 zł

wygrodzenia 17 680,00 zł

renowacja 3 240,00 zł

maty słomiane 15 300,00 zł


Całkowity koszt projektu: 110 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt utrzymania:

- utrzymanie, pielęgnacja i podlewanie drzew: 30 sztuk x 200 PLN za sztukę = 6 000 zł; - utrzymanie, pielęgnacja i podlewanie krzewów: 1 500 zł; - utrzymanie, pielęgnacja i podlewanie żywopłotu: 500 zł. W przypadku zieleni krzewów: 5400 PLN za 100 mb x 385 mb = 20 790 PLN

W przypadku krzewów konieczna jest min. 3-letnia pielęgnacja.
Całkowity koszt eksploatacji: 8 00020 790,00 zł

Załączniki
  • Orientacyjna mapka (cz.1).png
    • Lokalizacje nasadzeń nowe.pdf