Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-04-13 15:25:13
Powrót do projektu

Nowe drzewa i krzewy dla Żerania

status: Trwa ocena


Nasadzenia krzewów przy ulicach Kowalczyka i Krzyżówki.Całość ma tworzyć jednolitą całość z istniejącą zielenią.Krzewy to min.: tawuła van houtte’a,róża okrywowa,irga błyszcząca (żywopłot). Założenie projektu: wysoka jakość krzewów oraz ich pielęgnacja zgodnie ze standardami.Prace to:przygotowanie terenu, posadzenie krzewów (z geowłókniną i korą),odtworzenie i zabezpieczenie trawników.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.993977189064
szerokość geograficzna: 52.3048083098071

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Żerań, rejon Kanału Żerańskiego, tereny przy ul. Kowalczyka i Krzyżówki

Istotne informacje o lokalizacji

Nasadzenie ok. 1300 sztuk krzewów, w tym żywopłotu w rejonie Kanału Żerańskiego, na terenach znajdujących się przy ulicach Kowalczyka i Krzyżówki. Więcej zieleni to lepsze filtrowanie powietrza, a także wyższa estetyka przestrzeni publicznej.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nasadzenia drzew i krzewów zostaną zrealizowane na terenach publicznych, stąd tez będą spełniać swoją funkcję dla mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zgodnie z założeniami Budżetu Partycypacyjnego.


Pełny opis projektu

Nowe nasadzenia krzewów (ok. 1300 sztuk) na terenach przy ulicach Kowalczyka i Krzyżówki, w pasach drogowych. Całość zostanie spójnie zaprojektowana, aby tworzyła jednolitą całość z istniejącą zielenią oraz planowanymi nasadzeniami drzew (poza Budżetem Partycypacyjnym).Krzewy obejmują gatunki takie jak: tawuła van houtte’a, róża okrywowa czy irga błyszcząca (żywopłot). Założeniem projektu jest wysoka jakość krzewów, jak i działań związanych z ich utrzymaniem, przeprowadzonych zgodnie ze standardami. Prace zakładają przygotowanie terenu oraz posadzenie krzewów, z zastosowaniem geowłókniny i kory, a także odtworzenie i zabezpieczenie trawników tam, gdzie jest to konieczne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt pozwoli zwiększyć ilość zieleni na terenach publicznych, co będzie miało znaczenie w zakresie filtrowania powietrza. Projekt umożliwi także estetyczne zagospodarowanie zaniedbanych do tej pory trawników czy pasów zieleni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt projektu na ul. Kowalczyka i Krzyżówki:

przygotowanie terenu (zdjęcie darni, spulchnienie, nawiezienie ziemi) 12 031,60 zł

materiał roślinny 50 570,00 zł

mulczowanie 4 703,90 zł

geowłóknina 3 524,60 zł

wygrodzenia 17 680,00 zł

renowacja 3 240,00 zł

maty słomiane 15 300,00 zł


Całkowity koszt projektu: 110 250,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt utrzymania:

- pielęgnacja krzewów: 5400 PLN za 100 mb x 385 mb = 20 790 PLN

W przypadku krzewów konieczna jest min. 3-letnia pielęgnacja.
Całkowity koszt eksploatacji: 20 790,00 zł

Załączniki

  • Lokalizacje nasadzeń nowe.pdf