Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 22:23:22
Powrót do projektu

100 drzew dla Okęcia! Tak dla czystego powietrza!

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie 100 sztuk drzew na terenach zieleni w pasach drogowych będących w administracji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Instalatorów, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9582340717316
szerokość geograficzna: 52.1902067331078

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Tereny zieleni zlokalizowane w pasach drogowych takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Instalatorów, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników.

Istotne informacje o lokalizacji

Tereny zieleni zlokalizowane w pasach drogowych takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Instalatorów, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników. Tereny publiczne będące w administracji Zarządu Zieleni m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • dorośli
 • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest w pełni ogólnodostępny gdyż dotyczy terenów zieleni zlokalizowanych w pasach dróg publicznych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada posadzenie 100 sztuk drzew o obw. pnia 16-18 cm oraz koronie ukształtowanej na wysokości ok. 2 m na terenach zieleni w pasach drogowych będących w administracji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy takich jak: al. Krakowska, ul. 1 Sierpnia, ul. Instalatorów, ul. Hynka, ul. Łopuszańska i ul. Komitetu Obrony Robotników. Dokładne lokalizacje zostaną określone na podstawie analizy instalacji podziemnych. Miejsca nasadzeń powinny zostać wybrane w taki sposób, aby nie kolidowały z istniejącą infrastrukturą, ani nie były zagrożone wycinką (np. pod planowane ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki parkingowe). Gatunki drzew powinny zostać wybrane przez ekspertów Zarządu Zieleni i być dostosowane do warunków, w jakich będą rosły oraz charakteru ulic dzielnicy Włochy. Przykładowe gatunki drzew: lipa drobnolistna, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny, platan klonolistny, jesion wyniosły.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przez wiele lat zieleń była niedoinwestowana. Czas to zmienić. Nowe rośliny uzupełnią i uatrakcyjnią zieleń Okęcia. Ponadto drzewa stanowią integralny element każdego miasta. Dzięki nim ulice wyglądają lepiej, estetyczniej oraz są przyjemniejsze dla oka. Drzewa wchłaniają wody opadowe, ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków, a w lecie zapewniają większy komfort klimatyczny. Realizacja projektu bardzo korzystnie wpłynie więc na wiele aspektów, a zwłaszcza na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu Włochy staną się dzielnicą jeszcze bardziej przyjazną do życia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt 1 drzewa o obw. pnia 16-18 cm i koronie ukształtowanej na wysokości 2 m - 850 zł

Posadzenie 100 szt. drzew - 85.000 zł

Koszt jednorocznej pielęgnacji drzew – 100 x 180 zł = 18.000 zł

Suma: 103.000 zł


Całkowity koszt projektu: 103 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji nasadzeń (podlewanie, cięcia pielęgnacyjne) – 100 x 180 zł = 18.000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 18 000,00 zł

Załączniki

 • drzewa.jpg
 • DSC06350.JPG
 • DSC06353.JPG
 • DSC06511.JPG
 • mapa poglądowa - 100 drzew dla Okęcia.jpg