ZGN Praga Południe - zmiany z 2018-04-23 14:17:23
Powrót do projektu

Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerku przy ul. Majdańskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Budowa placu zabaw dla dzieci starszych, obok placu zabaw dla młodszych dzieci, który powstał w 2016 roku. Wykonanie sztucznej nawierzchni w miejsce trawy, ustawienie kilku nowych urządzeń dla dzieci starszych, stojaka na rowery, ławek i kosza na śmieci

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Skwerek zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Majdańska, Stocka, Krypska, Kruszewskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Skwerek zlokalizowany jest pomiędzy ulicami, które są zagospodarowane dużymi kompleksami osiedlowymi i pojedynczymi domkami wolno stojącymi. Jest to jedno z nielicznych, zielonych zakątków na Grochowie.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac zabaw będzie dostępny dla mieszkańców od świtu do zmierzchu, zasady korzystania określone będą w Regulaminie placu zabaw.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przygotowanie miejsca zabaw dla dzieci starszych, obok placu zabaw dla dzieci młodszych, który powstał w 2016 roku w ramach II edycji budżetu partycypacyjnego. Projekt zakłada przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia; ustawienie nowych ławek i kosza na śmieci oraz montaż stojaka rowerowego. W projekcie znajduje się również montaż ogrodzenia terenu, na którym będzie się znajdował wydzielony plac zabaw dla dzieci starszych.

W projekcie znajdują się urządzenia służące nie tylko zabawie, ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci np. duży zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalnią.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na terenie skwerku brakuje placu zabaw dla dzieci starszych. Realizacja projektu pozwoli na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i ich rodziców w przeznaczonym do tego miejscu. Projekt będzie idealnym uzupełnieniem zrealizowanych już wcześniej projektów w ramach budżetu partycypacyjnego „Rewitalizacja skwerku przy ul. Majdańskiej” -etap I i etap II oraz street workoutpark.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychWstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych – 279 750 złWykonanie dokumentacji projektowej: 7 000 zł

Ułożenie nawierzchni bezpiecznej: 110 000 zł

Ogrodzenie całego terenu: 33 000 zł

Urządzenia zabawowe: 123 500 zł

Mała architektura 6 250 zł Wyposażenie placu zabaw: Bujak tuba 1 sztuka/karuzela : 5 000 zł Pajęczyna – 14 500 zł Trampolina wbudowana w nawierzchnię 1 sztuka z montażem: 14 000 zł Zestaw zabawowy 1 sztuka: 38 000 zł Przykładowe wyposażenie zestawu: wieża bez dachu, wieża z dachem sześciokątnym, ścianka wspinaczkowa wejściowa - 1 szt., balkonik - 1 szt., ślizg - 1 lub 2 szt., pomost linowy - 1 szt., gra w kółko i krzyżyk - 1 szt., wejście typu schody - 1 szt., wejście linowe - 1 szt., tunel - 1 szt. Huśtawka podwójna – 5000 zł Tablica do rysowania kreda podwójna: 1 500 zł Sześciokąt wielofunkcyjny - 4 800 zł Stojak na 5 rowerów (przed ogrodzeniem) 1 sztuka: 1 300 zł Regulamin placu zabaw 1 sztuka: 700 zł Ławka z oparciem 2 sztuki: 2 500 zł Kosz z daszkiem 1 sztuka: 700


Całkowity koszt projektu: 279 750,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, przeglądy i konserwacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • urządzenia zabawowe 314.pdf