Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2018-03-22 15:06:22
Powrót do projektu

Parking pomiędzy budynkami Sosnkowskiego 16 (Dom Kultury "Kolorowa", Policja) a Placem 1905 r. w Warszawie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Poprawa ładu i estetyki przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenu. Zakres projektu obejmuje budowę miejsc parkingowych, modernizację ciągu pieszego, założenie nowej szaty roślinnej.


Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Sosnkowskiego, Plac 1905 r. w Warszawie

Istotne informacje o lokalizacji

(dz. ew. 37/33, obręb 2-11-13) nieruchomość m.st. Warszawy


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Każdy potencjalny odbiorca może skorzystać z realizacji projektu.


Pełny opis projektu

Realizacja projektu obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe - usunięcie nawierzchni asfaltowej (28x12 m) o łącznej powierzchni 336 m2;

2) roboty rozbiórkowe – usunięcie starych płyt chodnikowych - 60 m2 (30mx2m);

3) budowa 10 miejsc parkingowych – (powierzchnia ok. 135 m2);

4) budowa nowego chodnika – 45 m2 (30x1,5m);

5) założenie szaty roślinnej (drzewa, krzewy).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy ładu i estetyki terenu przestrzeni publicznej. Miejsce nieprzyjazne mieszkańcom pozyska nowy wygląd. Poza tym powstanie dodatkowo 10 miejsc parkingowych dla mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

1. usunięcie nawierzchni asfaltowej , grub. 8 cm o powierzchni (336 m2) - 12.398,40 zł.

2. usunięcie starych płyt chodnikowych (60 m2) - 2.214,00 zł.

3. wywóz i utylizacja gruzu (nawierzchnia asfaltowa – 26,88 m3, płyty chodnikowe 4,2 m3) - 3.287,64 zł.

4. budowa 10 miejsc parkingowych (powierzchnia 135 m2) - 54.000,00 zł.

5. budowa nowego chodnika (45 m2) - 9.000,00 zł.

6. założenie szaty roślinnej (drzewa, krzewy na powierzchni ok. 200 m2) - 8.000,00 zł.

7. oznakowanie dot. realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego - 500,00 zł.

8. dokumentacja projektowa - 5.000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 89 94 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania parkingu (sprzątanie, odśnieżanie) - 1.200,00 zł.

Koszt utrzymania ciągów pieszych (sprzątanie, odśnieżanie) – 680,00 zł.

Utrzymanie zieleni (cięcia pielęgnacyjne krzewów, ew. pielęgnacja drzew) – 220,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 100,00 zł

Załączniki

  • mapka I.doc
  • mapka II.png
  • 558_B1_parking pomiędzy budynkami Sosnkowskiego 16.pdf