mdrabarek - zmiany z 2018-03-20 12:24:20
Powrót do projektu

Kampania edukacyjna dotycząca sprzątania po psach (Sadyba Stegny)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt ma na celu uświadomienie mieszkańcom jak ważne jest sprzątanie po psach i zachęcenie ich do tego.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Ulice Sadyby i Stegien

Istotne informacje o lokalizacji

Sadyba Stegny


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kampania będzie ogólnospołecza i ma dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.


Pełny opis projektu

Obecnie chodniki oraz skwery Sadyby i Stegien Górnego Mokotowa są zanieczyszczone przez psie odchody. W celu zmiejszenia ilości kup proponowane są następujące kroki:

Celem projektu jest zorganizowanie kampani uświadamiającej mieszkańców o tym jak ważne jest sprzątanie po swoim psie. Kampania powinna dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, również tych starszych, które nie mają dostępu do mediów spolecznościowych. Kampani będzie towarzyszył plakat, który zostanie rozwieszony na przykład na słupach ogłoszeniowych , przystankach autobusowych, u lokalnych weterynarzy, na kościelnej tablicy ogłoszeniowej, w sklepach i na klatkach kamienicnależących do dzielnicy i/lub miasta. W razie zainteresowania wspólnot mieszkaniowych plakat będzie można pobrać w urzędzie dzielnicy.

Plakat powinien w jasny, inteligentny i zabawny sposób nawoływać właścicieli psów do sprzątania po swoich pupilach. Zwłaszcza tych, którzy tego obecnie nie robią. Powinien pokazywać, że nieposprzątane kupy dotyczą też ich samcyh (mogą na przykład wdepnąć w taką kupę, albo ich dziecko/wnuk może chcieć ją podnieść z ziemi, ich pies może się w nich wytarzać).

Kampania powinna również informować o tym, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawie, psie odchody można wrzucać do każdego napotkanego kosza, a nie tylko do psiej stacji. Projekt kampanii, plakat oraz na towarzyszące wydarzenia będą wyłonione w ramach konkursu.

W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców plakatom będzie towarzyszył którki (8-12 stronicowy) komiks, który będzie rozwijał grafikę z plakatu. Komiks, poprzez przygody bohatera, pokaże dzieciom jak i dlaczego należy sprzątać po psach. Komiks będzie dystrybuowany do szkół i bibliotek oraz będzie do pobrania w urzędach.

Informacja o kampanii będzie również umieszczona na stronie internetowej urzedu dzielnicy oraz miasta.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wielu ludzi nie sprząta po swoich psach. Nie można przejść chodnikiem nie patrząc pod nogi, trzeba uważać, żeby nie wdepnąć w odchody. Rozkładając koc w parku trzeba przeszukać teren, żeby nie usiąść na kupie. Trzeba uświadomić właścicieli psów, którzy po nich nie sprzątają, że oni i/lub ich dzieci też mogą się nadziać na te kupy. Nie dość, że taka kupa na chodniku jest mało estetyczna, latem śmierdzi to jeszcze jest to bardzo niehigieniczne i stanowi zagrożenie sanitarne.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychkonkurs na kampanię informacyjną

Kampania informacyjna oraz jej przeprowadzenie - 25000 PLN


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

zapas torebek (50000 szt.) - 3000 PLN

Koszt opróżniania koszy i uzupełniania torebek - 10000 PLN


Całkowity koszt eksploatacji: 11 000,00 zł

Załączniki