Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-07 16:59:07
Powrót do projektu

Oświetlenie boiska przy jeziorze Zgorzała

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Kórnickiej w Warszawie, w szczególności projekt obejmuje doprowadzenie linii, wykonanie projektu, montaż rozdzielni elektrycznych, ułożenie kabli, zakup masztów, punktów świetlnych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9948998689651
szerokość geograficzna: 52.1219781904315

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

ulica Kórnicka

Istotne informacje o lokalizacji

Boisko sztuczne przy ul. Kórnickiej


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańcówPROJEKT PRZEWIDUJE WYKONANIE 4 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI I INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ NA BOISKU PRZY UL. KÓRNICKIEJ W WARSZAWIE, W DZIELNICY URSYNÓW. BOISKO PRZEZNACZONE JEST

CELEM PROJEKTU JEST OŚWIETLENIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. CELEM PROJEKTU JEST ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEGO OŚWIETLENIA. MOŻLIWOŚĆ TĘ BĘDĄ MIELI MIESZKAŃCY PRZEZ SIEDEM DNI W TYGODNIU W GODZINACH OD 9.00 DO 22.00, przy czym oświetlenie będzie można włączyć od zmroku do godz. 22:00, poprzez wysłanie smsa.

Oświetlenie będzie włączane tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, a czas trwania takiego załączenia będzie można zaprogramować w sterowniku oświetlenia np. na 1h. Dzięki takiemu rozwiązaniu, gdy się ściemni, każdy użytkownik boiska piłkarskiego, będzie mógł włączyć oświetlenie, wysyłając sms. Hasło oraz specjalny numer telefonu będzie umieszczony w widocznym miejscu na obiekcie. Dzięki takiemu rozwiązaniu oświetlenie będzie włączane precyzyjnie w zależności od potrzeb użytkownika, co będzie przekładać się na mniejsze zużycie energii elektrycznej.
Pełny opis projektu

PROJEKT PRZEWIDUJE WYKONANIE 4 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z FUNDAMENTAMI I INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ NA BOISKU PRZY UL. KÓRNICKIEJ W WARSZAWIE, W DZIELNICY URSYNÓW. BOISKO PRZEZNACZONE JEST DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH. CELEM PROJEKTU JEST ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEGO OŚWIETLENIA. MOŻLIWOŚĆ TĘ BĘDĄ MIELI MIESZKAŃCY PRZEZ SIEDEM DNI W TYGODNIU W GODZINACH OD 9.00 DO 22.00, przy czym oświetlenie będzie można włączyć od zmroku do godz. 22:00, poprzez wysłanie smsa.PROJEKT OBEJMUJE TRZY PODSTAWOWE ETAPY:

ETAP I:

- podpisanie umowy energetycznejETAP II:

- wykonanie projektu oświetlenia

- uzyskanie niezbędnych zgód i uzgodnieńETAP III:

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej słupy oświetleniowe

- wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe

- montaż skrzynek rozdzielczych przysłupowych

- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi w ilości 4 sztukETAP IV:

- łączenie w słupach oświetleniowych, rozdzielniach przysłupowych

- uruchomienie oświetlenia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielony Ursynów to stale rozwijająca się część dzielnicy Ursynów, przyciągająca coraz więcej młodych mieszkańców, którzy coraz chętniej uprawiają sport. Projekt ma za zadanie podnieść atrakcyjność oferty sportowo-rekreacyjnej dzielnicy oraz umożliwić integrację społeczności w bezpiecznych i profesjonalnych warunkach, a tym samym zachęcać do zdrowego spędzania czasu wolnego, budowania rodzinnych i sąsiedzkich relacji. Wykonanie oświetlenia pozwoli na znaczne wydłużenie godzin użytkowania boiska, szczególnie w okresie jesiennym, gdy o godzinie 18.00 jest już zbyt ciemno na prowadzenie zajęć sportowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

WSTĘPNY KOSZT PROJEKTU TO OK. 90 000,00 BRUTTO, W TYM:

- koszty podpisania umowy 5 700 zł

- wykonanie projektu - 20 000 zł

- zakup 4 słupów - 20 000 zł

- kable, fundamenty, montaż skrzynek i sterownika oświetlenia - 20 000,00 zł

- elementy oświetleniowe 4 x 6 000 zł

- koszt wykonania oznakowania graficznego projektu - 300 zł


Całkowity koszt projektu: 90 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

KOSZTY UTRZYMANIA EFEKTU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYCH LATACH:

- koszty energii - 24 000,00 zł

- koszty przeglądów i konserwacji oraz wymiany żarówek: gwarancja na lampy udzielona przez producenta to trzy lata, podczas których powinno się obyć bez awarii i wymiany źródeł światła. Koszt jednego źródła światła to 800,00 zł - 1000,00 zł.

Przewidywany czas świecenia to 10 000 godzin.


Całkowity koszt eksploatacji: 25 000,00 zł

Załączniki