Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2018-03-16 13:54:16
Powrót do projektu

Utworzenie sali multimedialnej w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Celem projektu jest utworzenie sali multimedialnej w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców (MCIM). Obecnie w MCIM nie ma takiej sali, a organizacje korzystające z usług Centrum zgłaszają potrzebę korzystania ze sprzętu multimedialnego, takiego jak projektor, ekran, komputer typu laptop, zestaw nagłośniający, tablica multimedialna.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Woronicza 44a

Istotne informacje o lokalizacji

Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Sala byłaby dostępna w godzinach działania MCIM tj. 08.00 - 21.00 przez 7 dni w tygodniu po spełnieniu przez podmioty wyrażające chęć skorzystania z sali na zasadach określonych Regulaminem MCIM i akceptacji Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów lub przez osoby upoważnione przez Naczelnika.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest utworzenie sali multimedialnej w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców (MCIM). Obecnie w MCIM nie ma takiej sali, a organizacje korzystające z usług Centrum zgłaszają potrzebę korzystania ze sprzętu multimedialnego, takiego jak projektor, ekran, komputer typu laptop, zestaw nagłośniający, tablica multimedialna. Do realizacji projektu świetnie nadaje się istniejąca MCIM sala nr 14. Aby sala ta spełniała rolę sali multimedialnej celowe byłoby wyposażenie jej w następujący sprzęt multimedialny:

- tablica multimedialna,

- projektor

- ekran zdalnie zwijany

- zestaw nagłaśniający z mikrofonami bezprzewodowymi oraz zestawem nagłownym dla lektora.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Istniejąca w Centrum sala konferencyjna ma cechy multimedialne (projektor, ekran, zestaw nagłośniający), ale jest zbyt duża dla małych grup, np. grup nauki języków obcych liczących od kilku do kilkunastu osób, grup prowadzących zajęcia tematyczne itp. Obecnie na potrzeby tych grup Centrum dysponuje właściwie tylko jednym elementem – składanym ekranem, który za każdym razem trzeba rozstawiać i składać po zakończeniu zajęć. Rolę tablicy „multimedialnej pełni” flipchart. Realizacja projektu umożliwiłaby korzystanie przez zainteresowane podmioty z nowoczesnych urządzeń audiowizualnych i technik edukacyjnych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Tablica multimedialna (Zestaw interaktywny) - 75009000,00

2. Projektor - 4000,00

3. Wieszak do projektora - 200,00

4. Ekran zdalnie rozwijany/zwijany - 1500,00

5. Komputer typu laptop - 3500,00

6. Szafka na sprzęt - 2000,00

7. Stolik do laptopa na kółkach - 200,00

8. Zestaw nagłaśniający z mikrofonami bezprzewodowymi - 5000,00

9. Koszty montażu - 3000,00

10.Odtwarzacz DVD - 500,00


Całkowity koszt projektu: 26 28 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt energii elektrycznej trudny do oszacowania, ponieważ jest uzależniony od intensywności wykorzystania sprzętu.

Także koszty konserwacji są trudne do określenia, niemniej podaję poniżej szacunkowy koszt eksploatacji.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki