Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2018-03-22 12:30:22
Powrót do projektu

TYROLKA! Plac Zabaw dla Dorosłych - dodatkowe doposażenie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Plac Zabaw dla Dorosłych w Ursusie już powstał. Jest to miejsce do spędzania aktywnie czasu na powietrzu, ze sprzętami dostosowanymi do rozmiarów młodzieży, dorosłych i dużych osób. Miejsce, w którym można fajnie spędzi czas na dworze. Potrzeba tam jeszcze tyrolki i trampoliny - zgłaszali mieszkańcy Warszawy.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. Rakuszanki

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Rakuszanki


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • Wszyscy duzi i mali mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Plac Zabaw Dla Dorosłych jest ogólnodostępny dla mieszkańców w godzinach 6-22, teren jest ogrodzony niskim płotkiem, bez zamykanej bramki, jest oświetlenie. Zasady korzystania określa regulamin PZDD dostępny na tablicy na terenie Placu. Plac spełnia zasady ogólnodostępności zdefiniowane przez dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada dodatkowe wyposażenie powtsałego juz w 2016 roku Placu Zabaw dla Dorosłych. Plac daje możliwość korzystania z nich osobom dorosłym, ale także i młodzieży.Celem projektu jest doposażenie Placu o kilka nowych urządzeń: huśtwkę wagową "Waga", kolejkę linową "Tyrolka" oraz trampolinę w poziomie nawierzchni.Plac Zabaw Dla Dorosłych umożliwia aktywne i twórcze spędzanie czasu na powietrzu osobom starszym niż dzieci, w miejscach innych niż siłownie na dworze czy parki miejskie. Nazwa Plac Zabaw Dla Dorosłych jest nazwą raczej umowną. Chodzi o miejsce dla dużych - większych niż dzieci. Projekt obejmuje też młodzież, dla której nie ma właściwie miejsca na powietrzu w przestrzeni publicznej. Projekt można jednak również rozpatrywać jako miejsce rodzinne, do spędzania czasu przez małych i dużych. PZDD nikogo nie wyklucza.Potrzeby zabawy, rozumianej jako huśtanie, skakanie, rysowanie czy spotkanie się w miłym miejscu na dworze ze znajomymi pojawiają się nie tylko u dzieci.Projekt rozbudowania PZDD jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dorosłych, którzy reagowali na wiadomości o budowanym Placu, komentowali w internecie i na Facebooku. Obecnie Plac posiada 4 szerokie, wygodne huśtawki, dużą, szeroką zjeżdżalnię. Brak jeszcze huśatwki wagowej "Waga", kolejki linowej "Tyrolka" oraz trampoliny w poziomie nawierzchni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt zakłada dodatkowe wyposażenie powstałego już w 2016 roku Placu Zabaw dla Dorosłych. Plac daje możliwość korzystania z nich osobom dorosłym, ale i młodzieży.Plac umożliwia aktywne spędzanie czasu na powietrzu osobom starszym niż dzieci, w miejscach innych niż siłownie na dworze czy parki miejskie. Projekt obejmuje też młodzież, dla której nie ma właściwie miejsca na powietrzu w przestrzeni publicznej.Projekt rozbudowania PZDD jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dorosłych, którzy reagowali na wiadomości o budowanym Placu, komentowali w internecie. Obecnie Plac posiada 4 szerokie, wygodne huśtawki, dużą, szeroką zjeżdżalnię. Brak jeszcze huśtawki wagowej "Waga", kolejki linowej "Tyrolka" oraz trampoliny w poziomie nawierzchni.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

l.p. pozycja wartość szacowana (brutto)

1 aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej 6 000,00

2 Huśtwka wagowa "Waga" (zakup, montaż) 18 475,25

3 Kolejka linowa "Tyrolka" (zakup, montaż) 33 158,90

4 Trampolina w poziomie nawierzchni (zakup, montaż) 30 818,67

5 piaskownica modułowa z tworzywa z siedziskami (zakup, montaż) 11 064,68

6 siedziska - kłody 3 szt 7 251,30

7 zieleń 8 000,00

8 nawierzchnia bezpieczna w strefie trampoliny+obrzeża bet., podbud 11 928,82

9 nawierzchnia z kostki bet. przy piaskownicy oraz huśtawki wagowej 14 184,96

10 tunel pod górką 11 142,22

11 stojaki rowerowe (5szt) 6 041,45

12 piaskownica wypełnienie (warstwa odsączająca żwirowa, piasek) 6 604,03

RAZEM 164 670,28


Całkowity koszt projektu: 164 670,28 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

14 000 zł - sprzątanie, koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja zieleni, opróżnianie koszy, ew. naprawy elem. małej architektury (około 1160 zł na miesiąc przez 12 miesięcy).


Całkowity koszt eksploatacji: 14 000,00 zł

Załączniki

 • PZDD_na2019_5.jpg
 • PZDD_na2019_4.jpg
 • PZDD_na2019_3.jpg
 • PZDD_na2019_2.JPG
 • PZDD_na2019_1.JPG
 • kalkulacja_PZDD_BP2019.xls