Zespół Kultury dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2018-03-23 09:32:23
Powrót do projektu

Sielce wczoraj i dziś - stała wystawa archiwalnych fotografii.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada wykonanie stałej wystawy fotografii, które będą przedstawiały ciekawe miejsca na Sielcach – to jak wyglądały kiedyś. Zdjęcia wzbogacone zostaną opisem tego, co kiedyś w tym miejscu mieściło się, albo co się działo. Wokół wystawy organizowane będą spacery z przewodnikiem-animatorem oraz przygotowany zostanie quest do zwiedzania Sielc.
Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Dokładna lokalizacja tablic zostanie określona po wyborze najciekawszych zdjęć, które pojawią się na tablicach.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tablice będą znajdowały się w przestrzeni publicznej – na chodnikach, przy budynkach, na skrzyżowaniach.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybór spośród zdjęć, znajdujących się w archiwum miasta (ewentualnie wybierać można spośród zdjęć będących własnością mieszkańców Sielc, publikowanych np. na profilu "Sielce - moje miejsce w Warszawie" na Facebooku: https://www.facebook.com/SielceMojeMiejsce/) max 6 zdjęć, przestawiających dawne Sielce. W miejscu wykonania fotografii postawione zostaną tablice (max 6), na których znajdować będą się wybrane zdjęcia oraz ciekawy opis tego, co w danym miejscu kiedyś się mieściło, albo działo. Jeżeli będzie to możliwe, tablice zostaną usytuowane tak, aby można było spojrzeć na miejsce ze zdjęcia z podobnej perspektywy, która została przedstawiona na zdjęciu, aby można było porównać zmiany, jakie zaszły na przestrzeni czasu. Na tablicach znajdować będą się również kody QR, które odsyłać będą na stronę www Partnerstwa Moje Sielce (w budowie), gdzie znajdować będzie się dodatkowy content (np. wspomnienia mieszkańców, dodatkowe zdjęcia).

Jedną z form promocji tablic będą 2 spacery po Sielcach z przewodnikiem, który opowiadał będzie szerzej o ciekawej historii danych miejsc i okolicy. Ważne jest, aby podczas spacerów pojawiała się okazja do wymiany wspomnień i opinii uczestników nt. odwiedzanych miejsc, budynków. Spacery mają mieć nie tylko wymiar edukacyjny, ale również sentymentalny. Wspólnie stworzona zostanie sentymentalna mapa Sielc, pełna wspomnień i emocji mieszkańców osiedla, uczestniczących w spacerze. Opowieści będą ponadto nagrywane (głos)/spisywane i udostępnione razem z mapą na stronie Partnerstwa Moje Sielce oraz w mediach społecznościowych (profile skupiające społeczność lokalną).

Drugą formą promocji będzie przygotowanie questa. To ciekawa forma zwiedzania poprzez zabawę, polegająca na przemierzaniu trasy kierując się informacjami w postaci wierszowanych wskazówek. Kolejne miejsca (wśród których znajdować będą się tablice, a niektóre zagadki związane będą ze zdjęciami) odnajduje się rozwiązując zagadki. Na końcu szlaku czeka nagroda/dyplom (koniec szlaku - lokalne zaangażowane społecznie miejsce, nagroda symboliczna - magnes na lodówkę lub przypinka, której projekt nawiązywałby do treści questa). Treść questa byłaby do pobrania ze strony www Partnerstwa Moje Sielce w wersji na telefon oraz do wydruku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zdjęcia dostępne w miejscach publicznych - budują poczcie przynależności do miejsca, zaciekawiają historią. Punkt wyjścia do tworzenia ciekawych wydarzeń integrujących mieszkańców.

Spacery - pretekst do spotkania społeczności lokalnej. Mieszkańcy będą mogli dzielić się swoimi wspomnieniami, wiedzą na temat odwiedzanych miejsc. Dla starszych wartość sentymentalna, dla młodych edukacyjna. Buduje/wzmacnia poczcie przynależności do miejsca, zaciekawia jego historią, pomaga budować społeczność lokalną.

Questy - uatrakcyjnienie formy zwiedzania miejsca, przekazywanie historii w atrakcyjny, kreatywny sposób, wzbudzenie ciekawości nt. Sielc, rozwój, pobudzenie wyobraźni zwiedzających.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Postawienie tablic (6 szt.)w tym koszty projektu architektonicznego, nadruku i materiału na 6 tablic , kwerendy źródeł = 20 000 zł(tj. 2500x6+3000 umowa na kwerendę+ projekt architektoniczny 2000zł)

Zatrudnienie osoby, która stworzy opisy do zdjęć: 2 000 zł

Zatrudnienie przewodnika i animatora do pomocy - stworzenie scenariusza spacerów i realizacji sentymentalnej mapy Sielc oraz przeprowadzenie wydarzenia (2 spacery): 2 000 zł

Wynajęcie mikrofonu bezprzewodowego dla przewodnika na 2 spacery: 200 zł

Narysowanie i wydrukowanie mapy Sielc: 700 zł

Materiały plastyczne potrzebne do stworzenia sentymentalnej mapy Sielc: 200 zł

Przygotowanie questa: 1 000 zł

Projekt rysunku na magnesach/przypinkach: 500 zł

Produkcja magnesów/przypinek: 500 zł

Wydruk dyplomów: 200 zł

Zatrudnienie koordynatora wydarzeń: 1000 zł


Całkowity koszt projektu: 28 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 01archiwum Sielc.jpg
  • 02archiwum Sielc.jpg