Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 11:28:22
Powrót do projektu

PORANKI MUZYCZNE dla dzieci w D.K. „Kolorowa”

status: Zgłoszony


Cykl dziesięciu koncertów muzycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów, których celem jest edukacja muzyczna, wychowanie przez sztukę, integracja rodzinna.

Dzielnica

Ursus


Charakter projektu

Lokalny , Ursus


Lokalizacja projektu

ul. gen. K. Sosnkowskiego 16

Istotne informacje o lokalizacji

D.K. „Kolorowa”.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Koncerty muzyczne będą miały formułę imprezy otwartej. Uczestnictwo odbywać się będzie na podstawie bezpłatnej wejściówki, pobranej przed imprezą z sekretariatu Domu Kultury „Kolorowa”. Koncerty odbywać się będą raz w miesiącu, w niedzielę w o godz. 11:00-12:0030.


Pełny opis projektu

Poranki muzyczne w Domu Kultury „Kolorowa” to cykl dziesięciu koncertów przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów.

Każdy z koncertów poświęcony będzie innemu stylowymi muzycznemu. Koncerty będą miały charakter interaktywny.

W czasie ich trwania poza muzyką, przewidziane są animacje, konkursy, wprowadzone zostaną elementy uatrakcyjniające koncert (jak np. tańce epokowe) nawiązujące do danego klimatu muzycznego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowań muzycznych wśród najmłodszych odiorcówodbiorców. Edukacja muzyczna, wychowanie przez sztukę to hasło przewodnie niniejszego projektu. Istotne jest, aby dzieci miały możliwość od jak najmłodszych lat poznawać różne gatunki muzyczne, instrumenty, aby oswoiły się i zaprzyjaźniły z instytucjami kultury.

Dodatkowym celem jest integracja dzieci z ich rodzicami i opiekunami, która będzie mieć miejsce podczas wspólnego, aktywnego uczestnictwa w porankach muzycznych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

25 000 zł


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki