Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2018-02-13 12:42:13
Powrót do projektu

Kolorowy żywopłot wzdłuż bloków na ulicy Szekspira

status: Zgłoszony


Posadzenie różnokolorowego żywopłotu po stronie balkonowej wzdłuż całego bloku przy ul. Szekspira 2 oraz wzdłuż części bloku ul. Szekspira 4 (strona balkonowa klatek 14 i 15).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9346735477448
szerokość geograficzna: 52.2842207065341

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Szekspira 2 i Szekspira 4

Istotne informacje o lokalizacji

Szekspira 2 dz. nr 94/41 z obrębu 7-08-03

nr 94/33 z obrębu 7-08-03

Szekspira 4 dz. nr 94/20 z obrębu 7-08-03

nr 94/22 z obrębu 7-08-03


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzenia nowej roślinności skorzystają wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest odtworzenie istniejącego wcześniej grubego żywopłotu po stronie balkonowej: wzdłuż całego bloku przy ulicy Szekspira 2 oraz wzdłuż części bloku przy ulicy Szekspira 4 (strona balkonowa klatki: 14 i 15).

Krzewy użyte do stworzenia żywopłotu powinny mieć wysokość minimum 50 cm i być dobrze rozgałęzione, co pozwoliłoby zwiększyć szansę na jego przetrwanie. Użyte sadzonki roślin byłyby różnobarwne - w dwóch lub trzech kolorach (do wyboru, np.: zielony jasny, zielony ciemny, brąz, żółty) i dobrane w taki sposób, by tworzyły harmonijną całość ciesząc oko.

Zastosować można np. różne odmiany berberysu, buku czy grabu.

Nasadzenia naprzemienne w dwóch rzędach pozwoliłyby uzyskać pożądaną docelową grubość (ok. 50 cm).

Projekt zakłada wykonanie pełnej inwentaryzacji zieleni na terenie wykonania projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poprawa estetyki osiedla Wawrzyszew. Stworzenie przyjemnego miejsca do odpoczynku podczas spaceru.

Wzdłuż całego budynku przy ulicy Szekspira 2 po stronie balkonowej znajdował się przed laty ładny żywopłot. Niestety, w trakcie prowadzenia rozmaitych prac budowlano- remontowych został zniszczony. Obecnie teren po tej stronie bloku prezentuje się niezbyt atrakcyjnie. Rachityczne drzewka i przerzedzona trawa nie dodają uroku. Odtworzenie żywopłotu w wyraźny sposób poprawiłoby estetykę otoczenia budynku i przyczyniłoby się do umilenia spacerów po osiedlu. Dodatkowo żywopłoty będą stanowiły schronienie dla drobnych, np. wróbli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Blok przy ulicy Szekspira 2:

180 m x 410 zł = 73 800,00 zł

Blok przy ulicy Szekspira 4:

42 m x 410 zł = 17 220,00 zł

Koszt obejmujący zakup sadzonek, zasadzenie i roczną pielęgnację wynosi łącznie 91 020,00 zł

Wykonanie pełnej inwentaryzacji zieleń na terenie wykonanie projektu 2000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 93 020,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Szacunkowy koszt utrzymania zieleni (podlewanie i pielęgnacja).


Całkowity koszt eksploatacji: 6 000,00 zł

Załączniki

  • Oświadczenie.pdf