Biblioteka Publiczna dla Białołęki - zmiany z 2018-03-21 14:32:21
Powrót do projektu

Wielkie Litery - książki dla seniorów i nie tylko.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada doposażenie bibliotek w obszarze 2 dzielnicy Białołęka w książki drukowane bardzo dużymi literami. Skierowany jest do osób słabowidzących czyli osób starszych, które z racji wieku gorzej widzą mały druk oraz osób młodszych ze schorzeniami narządu wzroku.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9820156094792769820156094793
szerokość geograficzna: 52.355966474185793559664741858

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Biblioteka Publiczna na ul. Raciborskiej 20

i Biblioteka Publiczna na ul. Wałuszewskiej 24

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obie Biblioteki są ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Korzystanie z zasobów bibliotek w godzinach ich otwarcia czyli w poniedziałki, środy i piątki od godziny 13,oo do godziny 18,45 zaś we wtorki i czwartki w godzinach od 10,oo do 15,oo


Pełny opis projektu

Doposażenie Biblioteki Publicznej na ul.Raciborskiej 20 obejmowałoby około 50 pozycji książkowych o tematyce beletrystyka, powieści, poradniki. Biblioteka ma duże trudności lokalowe i więcej pozycji ta biblioteka nie wchłonie.

Doposażenie Biblioteki Publicznej na ul Wałuszewskiej 24 obejmowałoby około 150 pozycji książkowych o różnorodnej tematyce skierowanej do mężczyzn i kobiet.

W obu wymienionych bibliotekach jest bardzo mało książek drukowanych czcionką większą niż 10 punktów. Osoba słabowidząca nie jest w stanie przeczytać tekstu pisanego zwykle stosowaną czcionką.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na rynku wydawniczym znajdują się książki drukowane większym niż zwykle drukiem. Przygotowana przez wydawnictwo Prószyński i S-ka seria książek „Duże litery" jest przeznaczona dla czytelników słabowidzących, których męczy czytanie książek drukowanych zwykłą czcionką . W czytelniach i bibliotekach jest bardzo mało książek drukowanych czcionką większą niż 10 punktów. Osoba słabowidząca nie jest w stanie przeczytać takiego tekstu. Dlatego celowe jest działanie zwiększające dostępność do książek dla osób słabiej widzących i nie rezygnujących z czytania.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup około 200 książek której średnia cena wynosi około 45,00 zł to koszt 9 000,00

Oznakowanie graficzne projektu około 500 zł


Całkowity koszt projektu: 9 000500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki