Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2018-05-29 14:56:29
Powrót do projektu

Wielkie Litery - książki dla seniorów i nie tylko.

status: Zgłoszony


Projekt zakłada doposażenie bibliotek w obszarze 2 dzielnicy Białołęka w książki drukowane bardzo dużymi literami. Skierowany jest do osób słabowidzących, czyli osób starszych, które z racji wieku gorzej widzą mały druk oraz osób młodszych ze schorzeniami narządu wzroku.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9820156094793
szerokość geograficzna: 52.3559664741858

Dzielnica

Białołęka


Charakter projektu

Lokalny , Białołęka


Lokalizacja projektu

Biblioteka Publiczna na ul. Raciborskiej 20 i Biblioteka Publiczna na ul. Wałuszewskiej 24

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obie Biblioteki są ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Korzystanie z zasobów bibliotek w godzinach ich otwarcia czyli w poniedziałki, środy i piątki od godziny 13,oo do godziny 18,45 zaś we wtorki i czwartki w godzinach od 10,oo do 15,oo


Pełny opis projektu

Doposażenie Biblioteki Publicznej na ul.Raciborskiej 20 obejmowałoby około 50 pozycji książkowych o tematyce beletrystyka, powieści, poradniki. Biblioteka ma duże trudności lokalowe i więcej pozycji ta biblioteka nie wchłonie.

Doposażenie Biblioteki Publicznej na ul Wałuszewskiej 24 obejmowałoby około 150 pozycji książkowych o różnorodnej tematyce skierowanej do mężczyzn i kobiet.

W obu wymienionych bibliotekach jest bardzo mało książek drukowanych czcionką większą niż 10 punktów. Osoba słabowidząca nie jest w stanie przeczytać tekstu pisanego zwykle stosowaną czcionką.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na rynku wydawniczym znajdują się książki drukowane większym niż zwykle drukiem przeznaczone dla czytelników słabowidzących, których męczy czytanie książek drukowanych zwykłą czcionką . W czytelniach i bibliotekach jest bardzo mało książek drukowanych czcionką większą niż 10 punktów. Osoba słabowidząca nie jest w stanie przeczytać takiego tekstu. Dlatego celowe jest działanie zwiększające dostępność do książek dla osób słabiej widzących i nie rezygnujących z czytania.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup około 200 książek której średnia cena wynosi około 45,00 zł to koszt 9 000,00 zł

Oznakowanie graficzne projektu około 500 zł


Całkowity koszt projektu: 9 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki