Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2018-04-26 10:59:26
Powrót do projektu

Rekultywacja zaniedbanej zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej - od strony Sante55A

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu rekultywację zaniedbanej zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej - od strony Sante. 55A

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.017124652862550171246528625
szerokość geograficzna: 52.2703468459180562703468459181

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Ul. Jagiellońska przy kładce dla pieszych od strony Sante 55A

Istotne informacje o lokalizacji

Teren wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej- od strony Sante. Rewitalizacja doskonale wpisze się w dobre zamiany zachodzące w tej okolicy Pragi.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Przestrzeń ogólnodostępna


Pełny opis projektu

Celem projektu jest rekultywacja i uporządkowanie zieleni wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej- od strony Sante. Dzięki temu miejsce stanie się przyjazne dla osób tam przebywających m.in. pracowników okolicznych firm oraz studentów przyjeżdżających do pobliskiej uczelni- Akademii Leona Koźmińskiego.Projekt w szczególności zakłada:

- rekultywację trawnika

- nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin;

- postawienie kosza na śmieci;

- postawienie ławki;

- usunięcie topoli;


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren wokół kładki dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej- od strony Sante jest mocno zaniedbany: w części klepisko z którego wyrastają kępy traw, a pomiędzy porozrzucane śmieci. Przy przedmiotowym terenie znajduje się torowisko tramwajowe oraz przystanek tramwajowy: Pimot, które właśnie przechodzą gruntowną modernizację. Aż prosi się, aby ten zaniedbany skrawek zieleni dostał blasku i godnie pokazywał pozytywne zmiany zachodzące w tej części dzielnicy, która staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Nasadzenie młodych drzew (obwód pnia 14-16 cm): 2szt. x 1200 zł = 2400 zł

Posadzenie krzewów, bylin 40 szt. x 100 zł = 4000 zł

Urządzenie trawnika z siewu 5 m2 x 22 zł = 110 zł

Postawienie ławki: 1szt. x 1500 zł

Postawienie kosza na śmieci: 1 szt. x 700 zł

Usunięcie Topoli z wywiezieniem: 1 szt. x ok. 2500 zł


Całkowity koszt projektu: 11 210,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty eksploatacji: sprzątanie kosza na śmieci; konserwacja zieleni i małej architektury


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • SANTE_zieleń_plan.pdf
  • 2252017_Wizualizacja_Sante_kladka_winda.jpg