slacek - zmiany z 2018-04-10 11:16:10
Powrót do projektu

Strefa relaksu na Kępie Potockiej

status: Zgłoszony


Montaż betonowych ławek ze stolikami oraz zadaszeniem na terenie Kępy Potockiej w pobliżu Słonia Bielańskiego. Betonowe ławy miałyby drewniane oparcia, a stoliki wbudowane plansze do gry (szachy, karty, chińczyk).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9788012504578
szerokość geograficzna: 52.2892151046669

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Park Kępa Potocka

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeże Gdyńskie (od wschodu) i ulica Gwiaździsta (od zachodu). Okolice placu zabaw przy Słoniu Bielańskim, przy kanałku.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • odpoczynek
  • rekreacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt będzie ogólnodostępny, nieodpłatnie. Teren nie będzie ogrodzony.


Pełny opis projektu

Projekt obejmowałby montaż koszy na śmieci, betonowych ławek ze stolikami oraz zadaszeniem na terenie Kępy Potockiej w pobliżu Słonia Bielańskiego. Betonowe ławy miałyby drewniane oparcia, a stoliki wbudowane plansze do gry (szachy, karty, chińczyk)Projekt zakłada wykonanie ławek betonowych, wkopywanych, z oparciami, a po środku ze stolikiem z zatopioną planszą do gry np. w chińczyka, szachy czy karty. Zadaszenie ławek umożliwiłoby relaks w tej strefie niezależnie od warunków atmosferycznych. W lecie chroniłoby przed nadmiernym nasłonecznieniem, a także przed opadami deszczu. W założeniu ławki powinny być duże z oparciami, stoły prostokątne, tak aby bez problemu pomieściła się przy nich grupa 4-6 osobowa.

(przykładowe zdjęcie kompletu w zał. nr 1)


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na tym terenie można spotkać kilka atrakcji dla dzieci (place zabaw), natomiast brakuje miejsca, gdzie osoby w różnym przedziale wiekowym mogłyby przyjemnie i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Jest to też ulubione miejsce spacerów starszych Bielańczyków, zadaszone ławki z grami byłyby dla nich miejscem odpoczynku, a możliwość zagrania w grę dodatkową atrakcją.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- 3 szt. ławek betonowych wkopywanych z oparciami oraz betonowy stół z nadrukiem gry (chińczyk, szachy, karty) - 10 000,00 zł.

- Montaż 3 szt. ławek ze stołem - 4 000,00 zł

- 3 szt. zacienienia - 12 000,00 zł

- Koszt materiałów oraz układania nawierzchni na podłodze - 6 000,00 zł

- Koszt uzupełnienia powierzchni trawiastej wokół miejsc rekreacji po robotach budowlanych - 3 000,00 zł

- Kosze na śmieci z zadaszeniem - 2 100,00 zł

- Projekt - 2 900,00 zł


Całkowity koszt projektu: 40 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania, bieżących remontów, konserwacji.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 500,00 zł

Załączniki

  • BP przykładowe zdjęcie.jpg
  • BP przykład stołu.jpg