dgoraj - zmiany z 2018-04-09 12:41:09
Powrót do projektu

Zielony ekran ochronny dla Ogrodu Jordanowskiego - stworzenie żywopłotu

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zasadzenie Tuj bądź Cisów tuj na całej długości parkanu należącego do VII Ogrodu Jordanowskiego. Zazielenienie miałoby miejsce od strony ulic Starzyńskiego oraz Namysłowskiej. Celem oprócz walorów estetycznych jest ochrona placówki - w szczególności placu zabaw dla dzieci - przed spalinami pochodzącymi z ruchliwej ulicy.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Namysłowska 21

Istotne informacje o lokalizacji

VII Ogród Jordanowski - Namysłowska 21

Płot od strony ulic Starzyńskiego i Namysłowskiej


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogród Jordanowski jest placówką ogólnodostępną, korzystają z niej osoby w różnym wieku. VII OJ jest czynny od godziny 8 do 21.

Jest miejscem spotkań wielu mieszkańców, pełni ważną rolę w integracji społeczności lokalnej, odbywają się tutaj turnieje, konkursy, imprezy i programy sportowe oraz rekreacyjne.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada poprawienie estetyki oraz jakości powietrza w VII Ogrodzie Jordanowskim, za pomocą nasadzenia szpaleru Tuj bądź Cisów. Żywopłot powstałby na terenie Ogrodu Jordanowskiego, od strony ulic Starzyńskiego i Namysłowskiej.

Ostateczny wybór sadzonek wysokich krzewów zimozielonych, oraz miejsce nasadzeń zostałyby ustalone z Dyrekcją placówki w porozumieniu z ogrodnikiem.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

VII Ogród Jordanowski to wspaniałe miejsce lokalnej aktywności. Są tam zarówno boiska, sale gimnastyczne, świetlicowe, czy place zabaw. Z usług placówki przez cały rok korzystają zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.

Stworzenie żywopłotu poprawi estetykę placówki jak również jakość powietrza, dzięki czemu zwiększy komfort oraz polepszy jakość powietrza, którym oddychają osoby przebywające na terenie Ogrodu Jordanowskiego. Placówka znajduje się nieopodal ruchliwej ulicy Starzyńskiego oraz Namysłowskiej przez co jest narażona na wysoki napływ spalin z przejeżdżających aut.

Wysokie krzewy zimozielone będą bardzo dobrym rozwiązaniem dla Ogrodu Jordanowskiego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ogrodzenie ma 232 metry długości. Tuje lub Cisy należy sadzić, co około 50 centymetrów.

Cena 1 sztuki średniej wielkości rośliny to około 20 zł.

Potrzebne będzie około 470 sztuk.

470x20 zł = 9400 zł

Koszt zasadzenia to około 2500 złŁączny koszt projektu to maksymalnie 11 900 zł


Całkowity koszt projektu: 11 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki