Koordynator w Dzielnicy Bielany - zmiany z 2018-01-25 10:25:25
Powrót do projektu

Kosze na psie odchody wzdłuż ulic Podleśnej i Lektykarskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada ustawienie wzdłuż ulicy Podleśnej zamykanych koszy na psie nieczystości w liczbie 6 oraz wzdłuż ulicy Lektykarskiej w liczbie 2.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9656032622297069656032622297
szerokość geograficzna: 52.283462637633262834626376333

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Ulica Podleśna oraz ulica ul. Podleśna i ul. Lektykarska

Istotne informacje o lokalizacji

Dokładna propozycja rozmieszczenia poszczególnych koszy w załączniku.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • spacerowicze z psami

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kosze są dostępne dla wszystkich mieszkańców udających się na spacer tą drogą.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie sześciu zakrytych oraz zamykanych koszy na psie nieczystości wzdłuż ulicy Podleśnej (na pasie zieleni między chodnikiem a ścieżką rowerową) a także dwóch kolejnych, takich samych koszy wzdłuż ulicy Lektykarskiej (na pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zamontowanie takich koszy byłoby dużym krokiem w celu zachowania czystości na trawnikach przy ulicy Podleśnej oraz Lektykarskiej. Bardzo często spacerują tamtędy ludzie z psami idący w kierunku Kępy Potockiej oraz Stawów Kellera.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup zamykanych koszy

Zamontowanie ich w wyznaczonych miejscach


Całkowity koszt projektu: 5 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Opróżnianie koszy


Całkowity koszt eksploatacji: 1 600,00 zł

Załączniki

  • Mapa - kosze18012018.pdf