Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2018-03-21 14:29:21
Powrót do projektu

Kosze na psie odchody wzdłuż ulic Podleśnej i wzdłuż ulicy Lektykarskiej

status: Zgłoszony


Ustawienie wzdłuż ulicy Podleśnej zamykanych koszy na psie nieczystości w liczbie 6 oraz wzdłuż ulicy Lektykarskiej w liczbie 2. Lektykarskiej 4 betonowych koszt na śmieci

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9656032622297
szerokość geograficzna: 52.2834626376333

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Podleśna / ul. Lektykarska

Istotne informacje o lokalizacji

Dokładna propozycja rozmieszczenia poszczególnych koszy w załączniku.

Ustawienie koszy na chodniku wzdłuż ul. Lektykarskiej


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta
  • spacerowicze z psami

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Kosze są dostępne dla wszystkich mieszkańców udających się na spacer tą drogą.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zamontowanie sześciu zakrytych oraz zamykanych koszy na psie nieczystości wzdłuż ulicy Podleśnej (na pasie zieleni między chodnikiem a ścieżką rowerową) a także dwóch kolejnych, takich samych koszy wzdłuż ulicy Lektykarskiej (na pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią)ustawienie na chodniku wzdłuż ulicy Lektykarskiej czterech betonowych koszy na śmieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zamontowanie takich koszy byłoby dużym krokiem w celu zachowania czystości na trawnikach przy ulicy Podleśnej oraz Lektykarskiej. Bardzo często spacerują tamtędy ludzie z psami idący w kierunku Kępy Potockiej oraz Stawów Kellera.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup zamykanych koszy Zamontowanie ich w wyznaczonych miejscach , oznakowanie, dostawa i eksploatacja 4 szt. koszy betonowych


Całkowity koszt projektu: 5 60010 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Opróżnianie koszy

Roczna eksploatacja przy założeniu realizacji 2 opróżnień kosza dziennie.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 6005 256,00 zł

Załączniki
  • Mapa - kosze18012018.pdf
    • Zgoda Kosze na psie odchody.pdf