Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-10 07:49:10
Powrót do projektu

Mini Park - uporządkujmy teren naprzeciwko ul. Kłobuckiej 10

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt polega na uporządkowaniu terenu zielonego naprzeciwko ul.Kłobuckiej 10. Zagospodarowanie nieużywanego terenu i jego udostępnienia mieszkańcom w celu rekreacji i odpoczynku.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.991911888122569919118881226
szerokość geograficzna: 52.1652983729686851652983729687

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

naprzeciwko Kłobuckiej 10

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny dla wszystkich okolicznych mieszkańców, pracowników i pozostałych zainteresowanych. Czynny cały rok, 24h/dobę.


Pełny opis projektu

Projekt polega na uporządkowaniu terenu zielonego naprzeciwko ul. Kłobuckiej 10, zagospodarowania nieużywanego terenu, udostępnienia mieszkańcom w celu rekreacji i odpoczynku. W ramach realizacji należy wykonać projekt aranżacji terenu zawierający 2 - 3 ścieżki utwardzone, ustawienie ławek i śmietników, uporządkowanie zieleni istniejącej, wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie wygrodzenia dokoła terenu (wysoki krawężnik, niski płotek w celu zabezpieczenia przed samochodami). Na podstawie wykonanej dokumentacji należy zrealizować prace ziemne i porządkowe i ustawić elementy małej architektury.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warto zwrócić szczególną uwagę na ten projekt ze względu na brak zagospodarowanych terenów zielonych w okolicy ul. Kłobuckiej, która podlega zmianom zagospodarowania z przestrzeni magazynowej na miejsce zamieszkania i życia nowych obywateli Warszawy, należy podkreślić iż są to tereny zaniedbane.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychNiwelacja terenu - 3 000 zł Uporządkowanie - 1 000 zł Mała architektura - 6 000 zł Zieleń - 6 000 zł Wygrodzenie - 6 500 zł Utwardzeni alejek - 4 500 zł

wykonanie ścieżki utwardzonej - 22 000 PLN (ok 200 m)

małą architektura - 8 000 PLN (4 kosze, 4 ławki)

Uporządkowanie terenu - 5 000 PLN

Zieleń - 10 000 PLN ( nasadzenia krzewów, bylin, nasianie trawy)Dokumentacja: 7 000 zł


Całkowity koszt projektu: 34 52 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

sprzątania


Całkowity koszt eksploatacji: 1 2 500,00 zł

Załączniki

  • Projekt_minipark.pdf