Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2018-05-08 08:24:08
Powrót do projektu

Pij, Warszawo - na Starej Ochocie

status: Zgłoszony


Projekt obejmuje ustawienie na ulicach dzielnicy kranów/źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej. Jest to kontynuacja projektu zgłoszonego w poprzednich edycjach budżetu w różnych dzielnicach Warszawy. Teraz uzupełniam sieć poidełek na terenie wszystkich dzielnic.

Projekt obejmuje także uruchomienie zabytkowego poidełka na skwerze przed szpitalem na Lindleya.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9885108470917
szerokość geograficzna: 52.2102785317738

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

5 lokalizacji – ruchliwych punktów w dzielnicy, zwłaszcza odwiedzanych przez spacerowiczów, osoby aktywnie uprawiające sport i bawiące się dzieci. Przykładowe proponowane lokalizacje:

Pole Mokotowskie - u wylotu Banacha

Park Wielkopolski

Park Marii Curie

pl. Narutowicza - przy przystankach tramwajowych

Banacha/Pasteura

Istotne informacje o lokalizacji

Do ustalenia i konsultacji, również pod względem możliwości technicznych. Zgodnie z przyjętą technologią poidełka będą instalowane w miejscu istniejących hydrantów podziemnych w dogodnych miejscach dla zlokalizowania poidełka.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Poidełka znajdą się na terenach publicznych, dostępnych dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i gości. Zostaną zlokalizowane przede wszystkim na skwerach, w parkach, przy skrzyżowaniach ulic z dużym ruchem pieszym i rowerowym. Będą funkcjonowały przez 7-9 miesięcy w roku (miasto zakłada 7, ja uważam, że w praktyce będzie można wydłużyć ten okres do 9 miesięcy), z wyłączeniem okresu mrozów, kiedy będą demontowane. Będą dostępne przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup i instalację źródełek (kranów) z pitną wodą na ulicach Warszawy. Takie źródełka są powszechnie spotykane w miastach Zachodu, a przede wszystkim Południa. Umożliwiają gaszenie pragnienia mieszkańcom i turystom, a dzięki ładnemu wzornictwu stanowią element małej architektury ulicznej, stają się symbolami miasta.

W Warszawie krany opracowane według jednolitego dla całego miasta projektu (wybranego w konkursie rozstrzygniętym w ubiegłym roku) zostałyby ustawione w ruchliwych punktach poszczególnych dzielnic (analogiczny projekt składam dla kilku innych dzielnic stolicy) i podłączone do miejskiej sieci wodociągowej poprzez hydranty podziemne, na których zostaną zainstalowane specjalne instalacje (w razie potrzeby konstrukcja umożliwia szybki demontaż, by zapewnić dostęp do hydrantu). Woda dostarczana przez Wodociągi Warszawskie spełnia wyśrubowane normy czystości i może być pita prosto z kranu – należy ten sukces wykorzystać i promować. Przepływ wody następowałby po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Niewykorzystana woda byłaby odprowadzana do kanalizacji burzowej lub po prostu wysychała.

Z czasem sieć mogłaby być rozwijana przez miasto z „normalnego” budżetu, przede wszystkim przy okazji remontów ulic i parków. Docelowo gęsta sieć źródełek mogłaby objąć całą Warszawę, a same poidła mogłyby stać się rozpoznawalnym elementem warszawskiego krajobrazu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Udostępnienie źródełek przełoży się na wymierne korzyści zdrowotne dla mieszkańców. Umożliwi gaszenie pragnienia i nawadnianie organizmu, co jest ważne nie tylko w upalne dni, ale przez cały rok. Upowszechnienie dostępu do darmowej wody pitnej ulży też kieszeniom mieszkańców. Poza tym uzupełni ofertę terenów zielonych – dostęp do wody jest nieoceniony dla uprawiających sporty. Będzie korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ prowadzi do zmniejszenia sprzedaży butelek plastikowych z wodą i napojami. Dla miasta oznacza to także niższe koszty wywozu śmieci. Ale, co ważniejsze, instalacja źródełek przyniosłaby miastu korzyści pośrednie w postaci integracji społecznej (woda przyciąga ludzi), lepszego wizerunku wśród mieszkańców i turystów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt poidełek w poszczególnych lokalizacjach montowanych na istniejących hydrantach:

• Pole Mokotowskie u wylotu Banacha – poidełko z misa dla zwierząt – 22 103,10 zł

• Park Wielkopolski – poidełko ter. zab. z misa dla zwierząt – 26 654,10 zł

• Park Marii Curie – poidełko ter. zab. – 23 247,00 zł

• Pl. Narutowicza – ter. zab. – 23 247,00 zł

• Banacha/Pasteura – 18 696,00 zł


Całkowity koszt projektu: 113 947,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Jako roczny koszt eksploatacji 6 poidełek przyjęto 12000 zł brutto w ślad za wyliczeniami przeprowadzonymi w ubiegłym roku przez miasto. Koszty te obejmują dostawę wody, konserwację urządzeń i usuwanie skutków wandalizmu oraz demontaż na zimę i montaż wiosną.


Całkowity koszt eksploatacji: 12 000,00 zł

Załączniki
  • 170720 Pij, Warszawo. Wizka.png