Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 21:32:22
Powrót do projektu

Sąsiedzkie gry planszowe

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wybór, zakup i udostępnienie 50 gier planszowych. Gry będą dostępne w publicznej Bibliotece przy ul. Górskiej 7, która jest otwarta dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do piątku.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0357016324996950357016324997
szerokość geograficzna: 52.202984450863552029844508636

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy - Wypożyczalnia Nr 39 przy ul. Górskiej 7

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Gry będą udostępniane wszystkim chętnym przez cały czas funkcjonowania biblioteki.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybór, zakup i udostępnienie 50 gier planszowych następujących rodzajów:- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.Gry będą dostępne w publicznej Bibliotece przy ul. Górskiej 7, która jest otwarta dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do piątku. W gry będzie można grać na miejscu, a także wypożyczyć do domu na takich zasadach jak książki.Projekt uwzględnia także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowane się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim są atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje międzyludzkie. Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Dzięki realizacji tego projektu każdy mieszkaniec będzie miał do nich dostęp.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną (10 sztuk) - 600 zl

- gry strategiczne (5 sztuk) – 1000 zł

- gry kooperacyjne (5 sztuk) – 500 zł

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne (10 sztuk) - 1000 zł

- gry dla młodszych dzieci (10 sztuk) - 500 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych (10 sztuk) – 600 złKoszty promocji:

a Projekt i skład plakatu - 1000 zł

b Wydruk 100 plakatów format A3 - 200 zł

c Kolportaż plakatów - 10 godzin po 15 zł/h = 150 zł


Całkowity koszt projektu: 5 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki