Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-29 18:40:29
Powrót do projektu

Dobudowanie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Włodarzewska/Grójecka/Korotyńskiego

status: Zgłoszony


Dobudowanie brakującego fragmentu chodnika dla pieszych idących z ulicy Włodarzewskiej na przystanek tramwajowy Grójecka. To krótki fragment, który obecnie jest wydeptany i pełny błota.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9684801101685
szerokość geograficzna: 52.2024255436433

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Rejon skrzyżowanie Włodarzewska/Grójecka/Korotyńskiego.Południowo-zachodnia cześć pomiędzy ulicą Korotyńskiego a Grójecką.

Istotne informacje o lokalizacji

Obecnie pomiędzy Włodarzewska a Korotyńskiego jest wydeptana ścieżka.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępny 24h na dobę dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Dobudowanie brakujących niecałych 23 metrów chodnika dla pieszych idących od strony Włodarzewskiej do skrzyżowania Korotyńskiego/Grójecka. Jest to popularna trasa szczególnie wśród mieszkańców w rejonie ulicy Włodarzewskiej idących na przystanek tramwajowy Grójecka.

Chodnik zostanie wykonany zgodnie z wymogami określonymi przez Zarząd Zieleni:

Na wskazanym terenie rosną drzewa, projekt chodnika musi uwzględnić ich zachowanie i ochronę. Technologia wykonania nie może ingerować w system korzeniowy drzew, musi zapewniać dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego, umożliwić swobodny jego rozwój oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Proponowane rozwiązania: nawierzchnie wodoprzepuszczalne (mineralno-żywiczne), obrzeża kotwione punktowo, podwieszone nawierzchnie, chodniki rampowe z nawierzchnią wspartą punktowo oraz krawężniki mostowe. Niedopuszczalny jest montaż tradycyjnych krawężników powodujących konieczność wykopania rowu oraz podbudowy.

Tradycyjna budowa chodnika pozbawi drzewa dużej części systemu korzeniowego, w tym korzeni szkieletowych zapewniających drzewom stabilizację w gruncie oraz w istotny sposób pogorszy warunki siedliskowe drzew i przyczyni się do pogorszenia ich stanu zdrowotnego. Wymóg utrzymywania skrajni chodnika na wys. 2,5 m wymusi cięcie koron drzew. Skutkiem takich działań będzie ich zdeformowanie, osłabienie kondycji zdrowotnej, a w skrajnym przypadku obumarcie drzew. Nienaruszalna strefa ochronna powinna odpowiadać rzutowi koron przedmiotowych drzew.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W tym miejscu jest już wydeptana ścieżka, co świadczy o potrzebie istnienia chodniku w tym miejscu. Kiedy pada deszcz jest tam błoto. Niestety obecne chodniki nie prowadzą najkrótszą drogą przez co piesi skracają drogę spiesząc się na tramwaj lub na drugą stronę drogi.Na Włodarzewskiej powstają kolejne mieszkania, a ten chodnik jest na drodze do ich najbliższego przystanku tramwajowego.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Długość chodnika do 22.5 m o szerokości 2 m to 45 m^2, zgodnie z cennikiem ile kosztuje miasto: 11 ,250zł250zł

Do kosztorysu należy doliczyć koszt wykonania projektu budowlanego – 2 250 zł - oraz odtworzenie trawników min. 2 m od granic planowanego chodnika: koszt założenia trawnika (1 ar) + pielęgnacja (5x koszenie/rok) - 1 000 zł


Całkowity koszt projektu: 11 25014 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji i sprzątania


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • Chodnik na mapie.png
  • Chodnik zdjecie.jpeg
  • Chodnik na zdjeciu satelitarnym.png
  • Chodnik zdjecie dzien.jpeg