Autor projektu - zmiany z 2018-01-20 16:09:20
Powrót do projektu

Międzypokoleniowy fitness na Bielanach

status: Zgłoszony


Całoroczne, bezpłatne zajęcia fitness o zróżnicowanej intensywności i formie, dostosowane do różnego wieku i różnego poziomu sprawności. Poprawiające ogólną formę fizyczną, koordynację, postawę, elastyczność, pozytywnie oddziałujące na samopoczucie uczestników. Wspólne, regularne ćwiczenia mają być również okazją do wzajemnej motywacji oraz tworzenia przestrzeni do wspierania integracji mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9308090084232
szerokość geograficzna: 52.2919765472444

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Bielański Ośrodek Kultury, Goldoniego 1, Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ulica Estrady 112

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zajęcia dostępne dla wszystkich mieszkańców beze względu na wiek i sprawność fizyczną, prowadzone 2x w tygodniu po 1,5 godziny, w ogólnodostępnych placówkach jak Bielański Ośrodek Kultury na ul. Goldoniego 1, filia BOK na ulicy estrady 112. Na zajęcia będą odbywały się zapisy telefoniczne, w cyklu miesięcznym. Zajęcia będą prowadzone przez cały rok, z przerwą wakacyjną (lipiec, sierpień). Zajęcia prowadzone w godzinach popołudniowych, tak aby mogły w nich uczestniczyć osoby pracujące w standardowym wymiarze godzin.


Pełny opis projektu

Bezpłatne, całoroczne zajęcia ruchowe, prowadzone przy muzyce, poprawiające sprawność fizyczną mają być zachętą do podjęcia działań na rzecz prowadzenia zdrowego stylu życia. Zajęcia otwarte dla mieszkańców, bez określonych granic wiekowych. Atrakcyjne i ciekawe dla szerokiej grupy odbiorców dzięki różnorodności proponowanych ćwiczeń (stabilizacyjnych, ogólnorozwojowych, wspierających zdrowy kręgosłup i prawidłową postawę) jaki i dzięki zastosowaniu różnorodnych sprzętów wspomagających i urozmaicających ćwiczenia, takich jak piłki, taśmy rozciągające, stepery, ciężarki. Zajęcia prowadzone w miłej, przyjaznej, bezpretensjonalnej i wspierającej atmosferze, która nawet najbardziej nieśmiałym pomoże przełamywać opory, związane z podjęciem regularnej aktywności. W dzielnicy Bielany brakuje tego typu bezpłatnych zajęć, co powinno być motywujące dla osób, które do tej pory nie korzystają ze zorganizowanej formy aktywności. Wspólne ćwiczenia są okazją do nawiązania relacji z sąsiadami, zacieśniania więzi, zawierania nowych znajomości, co ma szanse przyczynić się pozytywnie do tworzenia więzi i wspierania integracji mieszkańców. Zajęcia będą kontynuacją projektu realizowanego z budżetu partycypacyjnego na rok 2017, który według uczestników, z sukcesem prowadzony był w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury na Bielanach, przy ulicy Estrady 112.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zachęcenie do regularnej aktywności fizycznej, poprawa stanu zdrowia, w szczególności dbałość o sylwetkę i prawidłową postawę. Samodzielnie, często jest trudno zmobilizować się do podjęcia działania. Wspólne i regularne ćwiczenia są motywujące i dopingujące. Pozytywnie wpływają na integrację mieszkańców, których łączą zainteresowania. Pozwalają dzielić się pasją do prowadzenia zdrowego stylu życia i zachęcają do tego innych. Sympatyczna, wspierająca atmosfera zachęca nawet najbardziej nieśmiałych i niezdecydowanych. Pozytywne doświadczenie (zauważalna poprawa formy wśród uczestników, wysoki poziom merytoryczny) z zajęciami fitness prowadzonymi w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, przy Estrady 112 w roku 2017, z budżetu partycypacyjnego, w których uczestniczyło około 50 osób, w wieku od 11 do 70 lat.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zajęcia trwające 1 godzinę,5 godziny, 2 razy w tygodniu, stawka godzinowa trenera 130 100 zł, całość: 80 godzin 120 x 130 100 zł :10 400 12 000

Zakup przyrządów do ćwiczeń - ciężarków, taśm, mat, piłek:1500 zł

Zakup i montaż systemu podwieszanych siatek do przechowywania sprzętu: 600 500


Całkowity koszt projektu: 12 50014 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 22366701_296828727467625_9081544743635449307_n.jpg
  • 22448404_296828724134292_8432858233748588993_n.jpg
  • 26194613_1920360591311471_20326945_o.jpg