Autor projektu - zmiany z 2018-01-20 18:53:20
Powrót do projektu

Zakup książek dla Bibliotek

status: Zgłoszony


Celem projektu jest zwiększenie oferty trzech wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz poprzez zakup nowości wydawniczych, a także uzupełnienie księgozbioru o pozycje, których nie udało się nabyć w poprzednich latach.

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 - ul. Słowackiego 19a ;

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 - ul. Śmiała 24 ;

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX - ul. Śmiała 24

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy.


Pełny opis projektu

Z roku na rok ceny książek rosną przez co Biblioteka nie może zaspokoić wszystkich potrzeb czytelniczych swoich użytkowników. Napływ nowych zbiorów to podstawa działania Biblioteki. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom dzielnicy odpowiedniej oferty nowości wydawniczych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz jest instytucją znaną i cenioną przez mieszkańców Żoliborza. Z jej usług korzystają dzieci, młodzież, studenci, osoby pracujące i seniorzy. Dzięki funduszom z budżetu partycypacyjnego Biblioteka będzie mogła nabyć dla czytelników większą ilość nowości wydawniczych, zakupić tytuły, których nie udało się zdobyć w poprzednich latach a w przypadku publikacji szczególnie poszukiwanych nawet kilku ich egzemplarzy. Projekt zakłada również nabycie książek z dużym drukiem z których chętnie korzystają seniorzy i osoby z dysfunkcją wzroku.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt projektu to 10.000 zł.

Przeciętna cena książki to 25-35 zł, co pozwoli na zakup ok. 300 tytułów.

Środki zostaną rozdysponowane pomiędzy 3 wypożyczalnie:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16 - 4.000 zł.

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 13 - 3.000 zł.

- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XX - 3.000 zł.


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki