Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-25 10:13:25
Powrót do projektu

Kurs pierwszej pomocy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Projekt zakłada przeszkolenie ok. 500 osób z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez instruktorów posiadających doświadczenie z zakresu medycyny ratunkowej. Kurs przeznaczony będzie dla dorosłych oraz młodzieży. W zakres szkolenia wejdzie moduł teoretyczny oraz praktyczny.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.045405864715576
szerokość geograficzna: 52.149106383167826

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ratusz Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, 02-777 Warszawa) lub wskazane przez nią
pomieszczenia

Lokalizacja projektu

Ratusz Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, 02-777 Warszawa) lub wskazane przez nią

Lokalizacja projektu

Ratusz Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, 02-777 Warszawa) lub wskazane przez nią pomieszczenie/-a dogodnie skomunikowane z resztą Dzielnicy.Istotne informacje o lokalizacji

Ratusz Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, 02-777 Warszawa) lub wskazane przez nią pomieszczenie/-a dogodnie skomunikowane z resztą Dzielnicy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt skierowany będzie do wszystkich dorosłych mieszkańców oraz do młodzieży. Rekrutacja do projektu i promocja prowadzona będzie za pomocą ogólnodostępnych środków informacji (poprzez zgłoszenia, w tym telefoniczne, do koordynatora i poprzez stronę internetową Urzędu Dzielnicy Ursynów).


Pełny opis projektu

Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, na którym kursanci zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego udzielania pomocy przedmedycznej. Jego uczestnikami będzie młodzież oraz dorośli mieszkańcy Ursynowa. W zakres kursu wejdzie część teoretyczna (zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy, etapów jej udzielania, sposobów oceny stanu poszkodowanego oraz podtrzymywania życia u dorosłych i dzieci, jak również aspektów prawnych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy) oraz część praktyczna (ćwiczenia polegające na przeprowadzeniu przez uczestników, pod nadzorem instruktorów, pozorowanych akcji ratunkowych).

Kurs przewidziany jest do realizacji w grupach 20 osobowych. Prowadzony będzie przez instruktorów – praktyków, posiadających doświadczenie z zakresu medycyny ratunkowej. Czas trwania szkolenia jednej grupy przewidziany jest na 3 godziny zegarowe. Ogólna liczba osób planowanych do przeszkolenia szacowana jest na 500. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie oraz maskę resuscytacyjną CPR na breloczku z nadrukowanym kodem QR. Po zeskanowaniu kodu w telefonie powinna załadować się strona z instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Na stronie internetowej urzędu dzielnicy zostanie stworzona zakładka na stronie internetowej z instrukcją pierwszej pomocy, która powinna zostać opracowana we współpracy z ratownikami medycznymi. Po jej otwarciu od razu pojawiłaby się instrukcja przeprowadzenia resuscytacji, tak, aby mogła zostać wykorzystana w nagłym przypadku.

Rekrutacja na szkolenie odbywać się będzie poprzez zapisy u koordynatora oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Promocja projektu odbywać się będzie poprzez zamieszczanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz na portalach społecznościowych, jak również za pomocą ulotek, plakatów.

Kursy organizowane będą w dniach i godzinach umożliwiających uczestnictwo w nich zróżnicowanym grupom mieszkańców, w dni powszednie i w weekendy, w godzinach porannych i południowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Umiejętności udzielenia sprawnej i skutecznej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej

w wypadku powinna posiadać każda osoba, praktycznie niezależnie od wieku. Od prędkości

i prawidłowego sposobu naszego działania zależy w takich razach życie i zdrowie poszkodowanej osoby. Uczestnictwo w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwoli nie tylko na zdobycie podstawowych informacji oraz umiejętności praktycznych w tym zakresie, lecz również da uczestnikowi kursu pewność siebie, która, w sytuacjach stresowych, związanych z koniecznością udzielenia pomocy może przesądzić o szybkim podjęciu zdecydowanych działań, które mogą uratować ludzkie życie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

25.000 zł - koszt kursu - 25 grup liczących po 20 osób, czas trwania jednych zajęć: 3 godziny zegarowe;

12.500 zł - maski CPR z nadrukiem kod QR,, dyplom - 500 kompletów;

3000

, księgowość projektu itp.;

3.000 zł - promocja projektu.3.000 zł - wynagrodzenie koordynatora

; 3000

, księgowość projektu itp.;

3.000 zł - promocja projektu.3.000 zł - wynagrodzenie koordynatora

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

25.000 zł - koszt kursu - 25 grup liczących po 20 osób, czas trwania jednych zajęć: 3 godziny zegarowe;

12.500 zł - maski CPR z nadrukiem kod QR,, dyplom - 500 kompletów;

25.000 zł - koszt kursu - 25 grup liczących po 20 osób, czas trwania jednych zajęć: 3 godziny zegarowe;

12.500 zł - maski CPR z nadrukiem kod QR,, dyplom - 500 kompletów;

3.000 zł - wynagrodzenie koordynatora, księgowość projektu itp.;

3.000 zł - promocja projektu.


Całkowity koszt projektu: 43 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki