Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2018-05-09 14:52:09
Powrót do projektu

Gazonik na ulicy Oleandrów

status: Zgłoszony


Instalacja gazonu na wejściu w ulicę Oleandrów od strony przechodniów zdążających w kierunku Marszałkowskiej, byłby pięknym estetycznym powitaniem. Historyczna uliczka Oleandrów, od momentu zrealizowanej w 2014 roku Inicjatywy Lokalnej, a w kolejnym roku 2015 remontem całej ulicy, stała się piękną wizytówką Południowego Śródmieścia. Pojawiły się liczne kluby, butiki, kawiarnie, piwiarnie i galerie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.017361914337016017361914337
szerokość geograficzna: 52.21647197596396216471975964

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Ulica Oleandrów / róg ulicy Polnej - obok narożnika domu Polna 22

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Oleandrów / róg ulicy Polnej - obok narożnika domu Polna 22 - do doprecyzowania we współpracy z odpowiedzialną z ten obszar instytucją miejską.


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Miejsce ogólnodostępne dla wszystkich


Pełny opis projektu

Instalacja gazonu na wejściu w ulicę Oleandrów od strony przechodniów zdążających w kierunku Marszałkowskiej, byłby pięknym estetycznym powitaniem. Historyczna uliczka Oleandrów, od momentu zrealizowanej w 2014 roku Inicjatywy Lokalnej, a w kolejnym roku 2015 remontem całej ulicy, stała się piękną wizytówką Południowego Śródmieścia. Pojawiły się liczne kluby, butiki, kawiarnie, piwiarnie i galerie, z którymi Stowarzyszenie Oleandrów utrzymuje bliskie kontakty i współpracę dla utrzymania estetyki ulicy na wysokim poziomie. Inspiracją były m.in. gazony ustawione przy Al. Solidarności obok Parku Praskiego - jak na załączonych zdjęciach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Pomysły ukwiecenia i upiększenia tej historycznej ulicy był już wielokrotnie od lat postulowany przez jej mieszkańców. W okresie ostatnich kilku lat pojawiły się liczne kluby, butiki, kawiarnie, piwiarnie i galerie, które indywidualnie ukwiecają swoje ogródki uliczne - starając się dorównać nastrojowi nadanemu przez dwie donice z kwiatami po obu stronach ławki, usytuowanych u początku ulicy Oleandrów. Postawienie gazonu, (a może dwóch !) z drugiego końca ulicy, dopełniałoby wyjątkową estetykę tej urokliwej uliczki.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych3000

3500,00 zł


Całkowity koszt projektu: 3 000500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji kwiatów / roślin.


Całkowity koszt eksploatacji: 150500,00 zł

Załączniki

  • Gazonik na Oleandrów – wizualizacja.pdf
  • Widok na Katedrę Sw Floriana.pdf