Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-05-28 16:22:28
Powrót do projektu
KURS FOTOGRAFII PLENEROWEJ

Kurs fotografii plenerowej - "Naucz się w końcu wszystkich funkcji w swoim aparacie :)"

status: Zgłoszony


Kurs fotografii plenerowej to ogromna dawka umiejętności zdobytych w praktyce. Warsztaty kierowane są do amatorów i osób traktujących fotografię jako hobby chcących poprawić swój warsztat. Kurs - 4 spotkania 3 godzinne odbędzie się w grupach 15 - 20 osobowych w 6 grupach - razem będzie mogło skorzystać z projektu do 120 osób.

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Plenerowo - najpiękniejsze zakątki Ursynowa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest chęć uczestnictwa i posiadanie cyfrowego aparatu fotograficznego z trybem manualnym- decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku nie stawienia się na pierwsze lub następne zajęcia, zostaje na nie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.


Pełny opis projektu

Projekt ogólnodostępny dla mieszkańców polegający na zorganizowaniu kursu składającego się z:

- 4 warsztatów fotograficznych w plenerze dla 6 grup (każda po ok. 15 - 20 osób)

- wernisażu najlepszych prac wszystkich uczestników i przekazaniem im wydruków zdjęć wykonanych podczas kursu.Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu przez 3 godziny. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń.Warsztaty kierowane są do amatorów, którzy dopiero zaczynają przygodę z fotografią , albo chcą nieco poprawić swój warsztat. Praca w plenerze w małych grupach ok. 15 - 20 osobowych, aby móc podejść do każdego indywidualnie. Każdy z uczestników musi posiadać cyfrowy aparat fotograficzny z trybem manualnym.Program:

- wybrane wiadomości z zakresu fotografii, podstawy optyki etc.,

- jak prawidłowo ustawić wartości (ISO, przesłona, czas),

- zasady kompozycji kadru zdjęciowego,

- migawka - jak zamrozić ruch, jak działa czas,

- obiektywy, jak je rozpoznawać, które najlepiej kupić,

- ustawianie ostrości, czyli jak ustawić ostrość w miejscu, w którym chcemy,

- balans bieli i jego ustawienia, eliminujemy niechciane kolory,

- zadania w praktyce, jak wykonać dobre zdjęcie plenerowe etc.

- sprzęty przydatne do fotografowania w plenerze, czyli Twoje studio w plecaku,

- oświetlenie naturalne + sztuczne z użyciem lampy, kiedy ją stosować i co nam daje?

- ekspozycja zdjęcia, jak ustawić kadr, żeby wydobyć "to coś".Uczestnicy kursu otrzymają dyplomy ukończenia kursu, a efekty pracy będą zaprezentowane zostaną podczas wernisażu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.Zdjęcia uczestników zostaną wywołane i przekazane ich autorom.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warsztaty fotografii mają na celu rozwijanie pasji wśród mieszkańców Ursynowa.

Mogą być doskonałym wstępem do dalszej przygody z fotografią, a także możliwością integracji sąsiedzkiej i poznania ciekawych zakątków na Ursynowie


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Fotograf 8 warsztatów 3h x 3 grupy (15-20 osób) - 10800zł

Wydruk fotografii dla wszystkich uczestników w formacie wernisażowym oraz przygotowanie wernisażu, drobny poczęstunek - 12000 zł

koordynator projektu - 2000zł

promocja projektu - 1400 zł
Całkowity koszt projektu: 26 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki