Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2018-02-01 12:19:01
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci kontrapasów rowerowych

status: Zgłoszony


Zbudujmy brakujące odcinki kontrapasów na Nowogrodzkiej, Hożej, Poznańskiej, Emilii Plater i Wilczej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0126657488581260126657488581
szerokość geograficzna: 52.222840163320382228401633204

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Nowogrodzka, Hoża, Poznańska, Emilii Plater, Wilcza

Istotne informacje o lokalizacji

Zbudujmy brakujące odcinki kontrapasów na:

1. Nowogrodzkiej na odcinku od Poznańskiej do Marszałkowskiej,

2. Hożej – od Poznańskiej do Marszałkowskiej,

3. Poznańskiej – od Pięknej do Wspólnej

4. Emilii Plater – od Koszykowej do Wilczej wraz z bezpiecznym rozwiązaniem umożliwiającym wjazd na ten kontrapas od strony Noakowskiego,

5. Wilczej - od Poznańskiej do Marszałkowskiej i od Koszykowej do Emilii Plater.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępne 7/24, jeśli miasto łaskawie odśnieży - również w zimie


Pełny opis projektu

Z projektów w poprzednich edycjach BP w ubiegłym roku na niektórych ulicach Śródmieścia zostały wytyczone kontrapasy rowerowe lub dopuszczony ruch rowerów „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych.

powstały kontrapasy na Hożej, Poznańskiej, Emilii Plater i i. Niestety miasto spartaczyło robotę i na niektórych odcinkach ulic tych pasów zabrakło, wskutek czego nie powstał system drogowy umożliwiający wygodne i bezpieczne poruszanie się rowerem po Śródmieściu.

Dlatego chcemy go uzupełnić. Projekt obejmuje wytyczenie brakujących kontrapasów na:

1. Nowogrodzkiej na odcinku od Poznańskiej do Marszałkowskiej,

2. Hożej – od Poznańskiej do Marszałkowskiej,

3. Poznańskiej – od Pięknej do Wspólnej,

4. Emilii Plater – od Koszykowej do Wilczej wraz z bezpiecznym rozwiązaniem umożliwiającym wjazd na ten kontrapas od strony Noakowskiego,

5. Wilczej - od Poznańskiej do Marszałkowskiej i od Koszykowej do Emilii Plater.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecne kontrapasy nie tworzą racjonalnej sieci. Brak kilku parudziesięciometrowych odcinków stawia pod znakiem zapytania sens dotychczasowych rozwiązań.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łączna długość odcinków, na których należy uruchomić ruch dwustronny to 560 m. Przyjmuję, że bezpieczeństwo ruchu będzie wymagało, aby na skrzyżowaniach i przed nimi wymalować kontrapasy (maks 100 m.): koszt 10 tys. zł.; na pozostłych odcinkach wystarczy samo dopuszczenie ruchu "pod prąd": 5 odcinków razy 5000 zł (koszty za "ILe kosztuje miasto?".


Całkowity koszt projektu: 35 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki