Koordynator w dzielnicy Ochota - zmiany z 2018-02-14 10:00:14
Powrót do projektu

Jaśniej i bezpieczniej przy Surmie na Białobrzeskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada postawienie latarni i remont chodnika pomiędzy klubem osiedlowym "Surma", a biblioteką przy ulicy Białobrzeskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9733858704566969733858704567
szerokość geograficzna: 52.213593149275742135931492757

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Białobrzeska 17,21

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik znajduje się na terenie miejskim i jest w pełni ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:

1) Montaż latarni pomiędzy klubem osiedlowym Surma (Białobrzeska 17), a biblioteką (Białobrzeska 21)

2) Remont chodnika pomiędzy wyżej wymienionymi budynkami.Dokładna lokalizacja jest przedstawiona w załączniku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ze względu na brak oświetlenia wieczorami w tym miejscu jest ciemno, co wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Instalacja latarni i remont chodnika spowoduje, że wszyscy użytkownicy będą mogli się poruszać bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Remont chodnika: 60 m^2 x 250 zł = 15000 zł

Montaż dwóch latarni: 1 x 9000 zł = 9000 zł


Całkowity koszt projektu: 24 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Dostarczenie prądu: 500 zł/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • image4144.png