Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-26 17:17:26
Powrót do projektu

Jaśniej i bezpieczniej przy Surmie na Białobrzeskiej - remont i oświetlenie chodnika

status: Zgłoszony


Projekt zakłada postawienie latarni i remont chodnika pomiędzy klubem osiedlowym po zachodniej stronie ul. Białobrzeskiej w rejonie klubu osiedlowego "Surma", a biblioteką przy ulicy Białobrzeskiejna odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Rokossowskiej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9733858704567
szerokość geograficzna: 52.2135931492757

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Białobrzeska 17,21

Istotne informacje o lokalizacji

chodnik po zachodniej stronie ul. Białobrzeskiej w rejonie klubu osiedlowego "Surma", na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Rokossowskiej.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik znajduje się na terenie miejskim i jest w pełni ogólnodostępny.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada:

1) Montaż latarni pomiędzy klubem osiedlowym dla oświetlenia chodnika po zachodniej stronie ul. Białobrzeskiej na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Rokossowskiej, w rejonie klubu osiedlowego Surma (Białobrzeska 17) , a biblioteką i biblioteki (Białobrzeska 21) - ok. 9 szt.

2) Remont chodnika pomiędzy wyżej wymienionymi budynkami.po zachodniej stronie ul. Białobrzeskiej na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do ul. Rokossowskiej - ok. 200 mDokładna lokalizacja jest przedstawiona w załączniku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ze względu na brak oświetlenia wieczorami w tym miejscu jest ciemno, co wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Instalacja latarni i remont chodnika spowoduje, że wszyscy użytkownicy będą mogli się poruszać bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychRemont chodnika: 60 m^2 x 250 zł = 15000 zł Montaż latarni: 1 x 9000 zł = 9000

Montaż 9 szt. latarń:

Opracowanie projektu elektrycznego 15 000 zł

Opracowanie projektu drogowego i czasowej organizacji ruchu 25 000 zł

Montaż linii kablowej ok. 200 mb koszt ok. 20 000 zł

Cena latarni 6 m wraz z oprawą oświetleniową LED – 3 000 zł x 9 szt = 27 000 zł

Renowacja trawników – 5 000 zł

Pomiary pomontażowe + obsługa geodezyjna 15 000 zł

Wykonanie chodnika 200 m x 2 m x 250 zł = 100 000 zł

Razem 207 000


Całkowity koszt projektu: 24 207 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Dostarczenie prądu: 500 zł/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • image4144.png