Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 22:43:22
Powrót do projektu

Nowy parking przy ul. Rosoła

status: Zgłoszony


Wybudowanie nowego parkingu przy ul. Rosoła na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego 6 i 12

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0680179595885870680179595886
szerokość geograficzna: 52.1400185173863661400185173864

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Parking znajduje się wzdłuż ulicy Rosoła na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego 6 i 12

Istotne informacje o lokalizacji

Teren znajduje się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, części działki 146513_8.1109.2/1


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obiekt ogólnodostępny – miejsca parkingowe są na terenie miejskim, bez żadnych ograniczeń dostępne dla każdego kierowcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie nowego parkingu południowej części parkingu przy ul. Rosoła na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego 6 i 12, m.in.: wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni parkingu, podbudowy, wywóz materiałów wraz z utylizacją, wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w tym dla osób niepełnosprawnych, jezdni manewrowej, obramowania krawężnikami betonowymi, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie odwodnienia.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W kadencji 2010-2014 samorządu dzielnicy Ursynów doprowadzono do demontażu ogrodzenia na tzw. społecznej części parkingu znajdującego się na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego 6 i 12 . Było to działanie tymczasowe i miało ono na celu zwiększenie ogólnodostępnych miejsc postojowych w związku z realizowaną inwestycją mieszkaniową u zbiegu ulic Rosoła i Belgradzkiej. Nawierzchnia przedmiotowego parkingu znajduje się w fatalnym stanie, jego naprawa powinna być naturalną kontynuacją modernizacji parkingów wzdłuż ul. Rosoła przeprowadzonej przez urząd Dzielnicy Ursynów pod koniec 2010 r. Ul. Rosoła jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych dzielnicy Ursynów, dlatego ważne są również aspekty estetyczne jej sąsiedztwa. W okolicy ul. Lokajskiego brakuje miejsc parkingowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- remont parkingu 56mb x 14,5 m szer. x 350 zł = 284 200 zł

- wykonanie projektu i dokumentacji 5 000 zł

- wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni parkingu, podbudowy, wywóz materiałów wraz z utylizacją 56mb x 14,5 m szer. x 32zł = 25 984 zł

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 2 000 zł

- wykonanie odwodnienia 56mb x 250 zł = 14 000 zł

- wykonania odcinka drogi dojazdowej 25 mb x 5,0 szer. x 350 zł = 43 750 zł

- wykonanie wygrodzenia trawnikowego 14,5 m szer. x 150 zł = 2 175 zł


Całkowity koszt projektu: 377 109,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty eksploatacji: utrzymanie, odśnieżanie


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki