Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-04-13 09:14:13
Powrót do projektu

Doposażenie dla małych dzieci istniejących placów zabaw

status: Zgłoszony


Doposażenie istniejących na terenie Dzielnicy Placów zabaw w urządzenia dla najmłodszych dzieci - maluchów poniżej 3 roku życia. Większość obecnie zainstalowanych urządzeń jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci starsze niż 3 latki, co uniemożliwia maluchom korzystanie z placów zabaw.

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Place zabaw na terenie dzielnicy Rembertów:

- plac zabaw przy ul. Dwóch Mieczy

- plac zabaw przy ul. Czwartaków ("Syrenka")

- plac zabaw przy ul. Traczy

Istotne informacje o lokalizacji

Place zabaw na terenie Dzielnicynie wyposażone w urządzenia dla najmłodszych mieszkańców Dzielnicy, w tym zwłaszcza na Nowym Rembertowie.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Place zabaw ogólnodostępne na warunkach określanych przez Dzielnicę. Dostępne dla rodzin z dziećmi i dzieci pod opieką osób pełnoletnich. Czas użytkowania zależny od pory roku i warunków pogodowych.


Pełny opis projektu

Doposażenie istniejących na terenie Dzielnicy Placów zabaw w urządzenia dla najmłodszych dzieci - maluchów poniżej 3 roku życia. Większość obecnie powszechnie zainstalowanych urządzeń jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci starsze niż 3 latki, co uniemożliwia maluchom korzystanie z placów zabaw. Doposażeniu podlegałoby 3 z 9 10 placów zabaw, przy czym każdy wyposażony byłby w różne urządzenia, dostosowane stylem do urządzeń już znajdujących się na placach zabaw.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Tylko jeden plac dwa place zabaw na terenie Dzielnicy jest wyposażony w pełni wyposażone w urządzenia dla dzieci młodszych niż 3 letnie. Ogranicza to zasadniczo wypoczynek na świeżym powietrzu rodzin z dziećmi, zwłaszcza gdy co najmniej jedno z nich jest młodsze niż 3 lata. Nie wyposażonych w takie urządzenia dla najmłodszych jest 6 większość z 9 10 placów zabaw w Rembertowie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

80.000 zł - różne urządzenia dla najmłodszych certyfikowane dla dzieci poniżej 3 roku życia, np. domki z piaskownicą, lokomotywy z wagonikami, pojazdy, huśtawki, bujaki sprężynowe, domki do zabawy, urządzenia interaktywne w różnych kształtach ćwiczących wyobraźnię dzieci (dzwonki, zegary, liczydła, bębny, średnio 2000 zł/szt).


Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń.


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki