Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-02-06 11:15:06
Powrót do projektu

Ogólnodostępne spektakle na Wygodzie

status: Zgłoszony


Organizacja 6 spektakli, w tym 2 spektakli muzycznych oraz instalacja Kutyny Scenicznej z napędem ręcznym na sali koncertowej w Zespole Szkół nr 74.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1356139183044431356139183044
szerokość geograficzna: 52.246866296059852468662960598

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Niepołomicka 26 Warszawa-Rembertów

Istotne informacje o lokalizacji

Na ternie Zespołu Szkół nr 74 znajduje się jedyna w Dzielnicy Sala Koncertowa, z której korzystać mogą mieszkańcy, zwłaszcza uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej wraz z rodzicami.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W spektaklach uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Rembertów oraz uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, nie będący mieszkańcami Dzielnicy, na podstawi listy zgłoszeń. Na sali dostępnych jest 160 miejsc siedzących, tj. 50 dwuosobowych wejściówek.

Jeden rząd miejsc na sali koncertowej (ok. 6 dwuosobowych wejściówek w 4 rzędzie) dostępne będą wyłącznie dla Radnych i Zarządu Dzielnicy na podstawie kolejności zgłoszeń. Jedna dwuosobowa wejściówka zarezerwowana dla projektodawcy (w 2 lub 3 rzędzie). Pozostałe dwuosobowe miejscówki będą rozdysponowane na podstawie kolejności zgłoszeń przez Wydział Obsługi Mieszkańców Dzielnicy.


Pełny opis projektu

Organizacja 5 spektakli dla mieszkańców Dzielnicy w soboty lub piątkowe popołudnia, w terminach nie kolidujących z zajęciami w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej, w szczególności z audycjami, przesłuchaniami, egzaminami i próbami do nich uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Każdy ze spektakli dostosowany będzie do innej grupy odbiorców lub innej formy artystycznej, przy czym jeden spektakl będzie komedią, jeden będzie skierowany do seniorów, jeden zostanie wystawiony przez grupę teatralną uczniów ZS nr 74, dwa będą spektaklem muzycznym np. Teatru Muzycznego TINTILO, Teatru Muzyczny pOpera. W celu realizacji spektakli niezbędne jest wyposażenie sali koncertowej w dedykowaną kurtynę sceniczną nie kolidującą z akustyką pomieszczenia. Kurtyna będzie zamocowana na specjalistycznym mechanizmie sterowanym ręcznie. Każdorazowa instalacja takiej kurtyny przed występami podnosi znacząco koszty pojedynczego występu a także uniemożliwia regularne wykorzystywanie sceny do wystawiania spetakli.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Spektakle organizowane przez Dzielnice cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Dzielnicy. Liczba spektakli jest na terenie Dzielnicy bardzo ograniczona. Organizacja w sali koncertowej Zespołu Szkół nr 74 przybliży mieszkańcom rozrywki kulturalne, w tym zwłaszcza mieszkańcom osiedla Wygoda, w celu usprawnienia realizacji spektakli oraz w celu zmniejszenia kosztów realizacji spektakli niezbędna jest instalacja kurtyny scenicznej. Odpowiednia kurtyna sceniczna pozwala wydobyć wyjątkowo nastrojowy i elegancki charakter z każdej sali widowiskowej oraz przede wszystkim wspomóc wrażenie spektakularności prezentowanego widowiska, czy to występu teatralnego, czy też projekcji filmowej, koncertu, recitalu, konferencji.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1.500 zł - dokumentacja projektowa mechanizmu kurtyny scenicznej

22.500 zł - zakup mechanizmu wraz z instalacją kurtyny

30.000 zł - koszty wynajęcia trup aktorskich z różnych teatrów (5x6.000 zł)

1.000 zł - czas pracy biletera


Całkowity koszt projektu: 55 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji kurtyny scenicznej


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki