Koordynator w dzielnicy Rembertów - zmiany z 2018-02-06 10:35:06
Powrót do projektu

Ogólnodostępny plac zabaw przy szkole na Nowym Rembertowie

status: Zgłoszony


Odświeżenie i zakup nowych urządzeń placu zabaw dla dzieci z klas nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 189 na Nowym Rembertowie przy ul. Dwóch Mieczy. Wykonanie dodatkowej furtki w celu udostępnienia urządzeń poza godzinami pracy Szkoły, tj. popołudniami i w weekendy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.164522767066956164522767067
szerokość geograficzna: 52.252745020854592527450208546

Dzielnica

Rembertów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Przyszkolny teren, ul. Dwóch Mieczy 5,

Istotne informacje o lokalizacji

Wąski pas zieleni wzdłuż południowo-wschodniej elewacji budynku Zespołu Szkół nr 76 w Rembertowie, obecnie zagospodarowany jako plac zabaw dla klas nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 189.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W godzinach pracy szkoły z placu zabaw korzystać będą wszyscy uczniowie klas nauczania początkowego w SP nr 189 przy ul. Dwóch Mieczy 5 oraz dzieci przebywające na świetlicy szkolnej. Popołudniami (po godzinach pracy szkoły) i weekendy plac zabaw byłby ogólnodostępny dla mieszkańców z dziećmi powyżej 3 roku życia w godzinach dziennych (6 rano - 10 wieczorem) lub uzgodnionych odpowiednio przez Dyrekcję Szkoły. Ograniczenie wiekowe zależeć będzie od oznaczenia producentów sprzętu certyfikowanego dla dzieci powyżej 3 roku życia. Zostanie wykonane niezależne wejście od strony ul.Przedświt oraz zabezpieczone zostanie 5 okien znajdujących się na elewacji szkoły w części placu zabaw.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wykonanie projektu aranżacji urządzeń do rekreacji, zakup sprzętu placu zabaw dla najmłodszych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 189 na Nowym Rembertowie oraz wykonanie odpowiedniej bezpiecznej nawierchni. Obecne wyposażenie placu zabaw pozostawia wiele do życzenia, zniszczone sprzęty zagrażają często zdrowiu i życiu dzieci potencjalnie korzystających z urządzeń. Projekt zakłada wykonanie projektu placu zabaw przez architekta krajobrazu, wraz z projektem kolorowej nawierzchni z gumy, uwzględniającego dostępną przy szkole przestrzeń, w celu maksymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni i zaaranżowania ciekawego miejsca zabaw. Oprócz wymiany wolnostojących urządzeń planowany w ramach projektu jest również zakup nowych urządzeń, możliwych do zamontowania wzdłuż elewacji lub ogrodzenia szkoły, a także ułożenie nowej gumowej nawierzchni w sposób umożliwiający na niej ciekawą i bezpieczną zabawę. Wykorzystanie nowego sprzętu umożliwi dzieciom start w zdrowsze życie podnosząc ich poziom aktywności fizycznej na najwcześniejszym etapie edukacji.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Będzie to drugi na terenie osiedli Nowy Rembertów i Pocisk ogólnodostępny plac zabaw. Środki w budżecie Dzielnicy na remonty w szkołach i ich otoczeniu są bardzo okrojone i wymuszają konieczność zadbania o place zabaw wszystkich publicznych placówek, co jeszcze mocniej ogranicza możliwość całkowitego remontu placu zabaw. Obecny stan urządzeń zagraża życiu i zdrowiu dzieci a także uniemożliwia aktywne spędzanie czasu przez uczniów poza budynkiem szkoły, co ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia uczniów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

5 000 zł Projekt architekta krajobrazu, przykładowe urządzenia:

3 000 zł – 2 sztuki stolika zintegrowanego z ławeczkami

30 000 zł – urządzenie wielofunkcyjne ze zjeżdżalnią – średni zestaw

15 000 zł – karuzela

5 000 zł - domek z piaskownicą

15 000 zł - ścianka wspinaczkowa

3 000 zł – dwie huśtawki sprężynowe

5 000 zł - huśtawka wagowa

35 000 zł – ułożenie nawierzchni z granulatu

20 000 zł – koszty robocizny


Całkowity koszt projektu: 136 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania, bieżących napraw i remontów urządzeń, koszty zimowej konserwacji sprzętu.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • Wizualizacja_BP2019_01.jpg