slacek - zmiany z 2018-01-25 12:25:25
Powrót do projektu

Stacja monitorowania zanieczyszczeń powietrza i halasuhałasu

status: Zgłoszony


Stacja monitorowania zanieczyszczeń powietrza i hałasu pokazująca nieprzerwanie wyniki badań na ekranie oraz w internecie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9303541199188
szerokość geograficzna: 52.3027770752549

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Encyklopedyczna/Heroldów oraz ul. Wrzeciono/Przy Agorze

Istotne informacje o lokalizacji

Stacja monitorowania zanieczyszczeń i hałasu będzie umieszczona w rejonie ulicy Heroldów/Książąt Mazowieckich, czyli w pobliżu największego skupiska budynków wielorodzinnych, a jednocześnie w miarę w niedalekiej odległości od Huty Arcelor Mittal i innych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie huty oraz od ulicy Pułkowej, którą codziennie przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów.


Klasyfikacja projektu

  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • ogół mieszkańców

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Stacja pomiarowa będzie pracować w systemie ciągłym przez cały rok 24h/dobę i zostanie wyposażona w tablicę wyświetlającą aktualne stężenia zanieczyszczeń oraz normy. Włączenie stacji do sieci pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pozwoli archiwizować dane i publikować je w Internecie oraz w aplikacji mobilnej.


Pełny opis projektu

Projekt polega na budowie stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza podobnej do tej, która działa na ul. Tołstoja na Bielanch, ale dodatkowo doposażonej o czujniki badające poziom hałasu oraz badające uciążliwe zapachy. A stacja będzie miała charakter urządzenia przenośnego, które może być zdemontowane z początkowej lokalizacji i zamontowane w innym miejscu na Młocinach lub też na wybranym miejscu na Wrzecionie (np. róg ul. Wrzeciono i Przy Agorze. Stacja powinna być doposażona w panel słoneczny, aby mogła posiadać niezależne źródło zasilania. Stacja powinna być wyposażona w tablicę świetlną pokazującą aktualne poziomy stężenia badanych zanieczyszczeń i hałasu w odniesieniu do wartości granicznych norm i informację jakościową o poziomach zanieczyszczeń poszczególnych substancji oraz o poziomie hałasu.

Pomiary powinny być dokonywane w systemie ciągłym, a wyniki oprócz prezentacji na wyświetlaczu stacji powinny być w czasie rzeczywistym publikowane na stronie internetowej urzędu dzielnicy Bielany.

W ramach przeciwdziałania zanieczyszczeniom i ograniczeniu hałasu mieszkańcy zainteresowani wynikami ze stacji monitorowania zanieczyszczeń, zapachów i hałasu będą mogli okresowo spotykać się z władzami Dzielnicy Bielany aby przedyskutować możliwe działania prewencyjne.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Badanie jakości powietrza oraz poziomu hałasu w Warszawie należy do zadań Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, czyli jest poza zadaniami Miasta Stołecznego Warszawa. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że coraz więcej mieszkańców także we wcześniejszych edycjach Budżetu Partycypacyjnego wskazuje na konieczność większej dbałości o jakość powietrza i środowiska proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu. W przypadku negatywnego zaopiniowania projektu proszę o skierowanie z urzędu w imieniu Dzielnicy wniosku do WIOS o zainstalowanie takiej stacji na Młocinach. Fakt położenia Młocin i Wrzeciona obok Huty Arcelor Mittal i Radiowa oraz ogromny ruch samochodowy na ul. Pułkowej powoduje, że nakładają się zanieczyszczenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny koszt stacji monitorowania zanieczyszczeń i hałasu wraz z systemem przesyłu danych o ok. 310 000,00 zł

Budowa fundamentu oraz ogrodzenia do postawienia stacji - ok. 6 000,00 zł.. Proponuję od razu zrobić przygotowanie fundamentu i ogrodzenia w drugiej lokalizacji - na skrzyżowaniu ulicy Wrzeciono i Przy Agorze, czyli łączny koszt przygotowania terenu to 12 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 322 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty konserwacji oraz energii - ok. 24 000,00 zł/ rok


Całkowity koszt eksploatacji: 24 000,00 zł

Załączniki