tskubij - zmiany z 2018-04-18 13:28:18
Powrót do projektu

Praskie zielone skwery

status: Trwa ocena


Projekt przewiduje stworzenie/doposażenie/rozwój skwerów sąsiedzkich na ulicy Łomżyńskiej/Jadowskiej/Zachariasza, Kępnej/Okrzei.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Łomżyńska/Jadowska/Zachariasza - działki nr 9/2, 4, 9/1, 12 w obr. 41402Kępna/Okrzei - działki nr 14, 67/2, 3/1, 95, 12 w obr. 41505, 41506 i 45508

Istotne informacje o lokalizacji

Działki we władaniu m. st. Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny całodobowo, nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Pragę Północ.


Pełny opis projektu

Łomżyńska/Otwocka - remont chodnika, wyłożenie płytami chodnikowymi przedeptów w kierunku kamienic na Zachariasza i wzdłuż ogrodzenia warsztatu samochodowego, nasadzenia drzew, ustawienie ławek, montaż 2 latarni parkowych z zasilaniemKępna/Okrzei - remont chodnika na wale i uporządkowanie terenu d. działek, montaż 6 latarni parkowych wzdłuż chodnika na wale, budowa placu zabaw (naturalnego) na działce nr 14, montaż 6 latarni parkowych z zasilaniem, ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż chodnika na wale, nasadzenia drzew na terenie obecnego skweru


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt przewiduje stworzenie nowych skwerów w miejscach, gdzie występuje deficyt terenów zielonych oraz rewitalizację i doposażenie już istniejących skwerów.Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu).Stworzenie części skwerów posłuży też lepszemu zagospodarowaniu pustych/zaniedbanych od wielu lat działek miejskich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Łomżyńska/Otwocka/Zachariasza – 3 ławki, wymiana chodnika i wyłożenie przedeptów (ca 200 mb), 7 drzew, 2 latarnie + projekt :

- latarnie (montaż + projekt) - 15 tys.,

- 3 szt. ławki - 3,6 tys.,

- 7 szt. drzew - 14 tys. zł.,

- chodniki – 50 tys. zł

- projekt - 15 tys. zł.

- tablica skweru - 1 tys.

Koszt łączny: 98 600 zł.Kępna/Okrzei – chodnik na wale + uporządkowanie terenu, plac zabaw drewniany, 6 latarni parkowych, kosze na śmieci – 3 szt., 4 ławki, drzewa

- Chodnik + porządkowanie – 100 tys. zł

- Plac zabaw – 50 tys. zł (analogiczny do Siedleckiej/Otwockiej - ZPTP realizowało w 2017 r.)

- Latarnie – 70 tys. zł

- 4 Ławki – 4,8 tys. zł

- 3 kosze betonowe na wale – 1,5 tys. zł

- Drzewa – 15 szt. – 30 tys. zł

- projekt - 20 tys zł.

- tablica skweru - 1 tys

Koszt łączny: 277 300 zł.
Całkowity koszt projektu: 285 375 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt eksploatacyjny skwer Łomżyńska/Otwocka/Zachariasza (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za energię i konserwacja małej architektury i alejki) - 30 000 zł.

Koszt eksploatacyjny skwer Kępna/Okrzei (sprzątanie, pielęgnacja zieleni, opłaty za energię i konserwacja małej architektury i alejki) - 40 000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 70 000,00 zł

Załączniki