Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2018-04-10 14:02:10
Powrót do projektu

Edukacyjna łąka kwietna i nasadzenia krzewów.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Utworzenie łąki kwietnej, posadzenie krzewów oraz zamontowanie tablicy edukacyjnej, opisującej gatunki posadzonych roślin.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0501748323441
szerokość geograficzna: 52.1473091041145

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny , Ursynów


Lokalizacja projektu

Obszar pomiędzy Aleją Komisji Edukacji Narodowej a blokami przy ulicy Polaka, działka nr 3/13 z obrębu 1-10-27.

Istotne informacje o lokalizacji

Krzewy (10 sztuk) zostaną posadzone na terenie zieleni znajdującym się pomiędzy Aleją Komisji Edukacji Narodowej a blokami przy ulicy Polaka (na wysokości budynku Polaka 5), na odcinku około 30 m. Na tym terenie zostanie założona łąka kwietna oraz ustawiona tablica edukacyjna. Teren działki 3/13 z obrębu 1-10-27 należy do Miasta Stołecznego Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Łąka kwietna będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Ursynowa, przez cały rok 24 godziny na dobę. W okresie wiosenno-jesiennym mieszkańcy mogą się cieszyć kolorami oraz zapachem łąki. Redukcja zanieczyszczeń powietrza będzie następowała przez cały rok, szczególnie wzmożona w okresie wiosenno-letnim. Tablica edukacyjna będzie spełniała funkcję edukacyjną przez cały rok. Również tłumienie hałasu przez krzewy będzie miało miejsce przez cały rok. Każdy mieszkaniec Ursynowa będzie mógł cieszyć się wypoczynkiem, rekreacją oraz relaksem na terenie dookoła łąki. Projekt stanowi doskonałe miejsce do spacerów okolicznym mieszkańców, spacerów z psami oraz wszystkich Ursynowian chcących spędzić czas na łonie natury.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej, posadzenie 10 sztuk krzewów na odcinku około 30 m oraz ustawienie tablicy edukacyjnej. Celem tablicy jest prezentowanie mieszkańcom Ursynowa informacji o gatunkach posadzonych lub zasianych roślin, oraz ich roli w lokalnym ekosystemie, pełniąc w ten sposób funkcję edukacyjną. Kwitnąca łąka dostarcza pozytywnych wrażeń wizualnych, jak i zapachowych okolicznym mieszkańcom oraz osobom poruszającym się wzdłuż Al. KEN i Ul. B.Polaka. Z uwagi na umiejscowienie projektu w pobliżu Urzędu Dzielnicy, oraz jednej z głównych ulic Ursynowa (Al. KEN) będzie on pełnił funkcję reprezentacyjną i przyczyni się do poprawy wygląd oraz prestiżu tej części Ursynowa. Rośliny tworzące łąkę stworzą bioróżnorodne środowisko korzystnie wpływające na rozwój lokalnej flory i fauny, przyczynią się do poprawy jakości powietrza oraz (w szczególności krzewy) zmniejszą poziom hałasu wydobywającego się z AL. KEN. Teren dookoła łąki stanowi ponadto doskonałe miejsce rekreacji i wypoczynku osób w każdym wieku. Dodatkowe korzyści wynikają z faktu iż łąkę wystarczy skosić dwa razy w roku, co pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy wydawanych na regularne koszenie trawnika w okresie wegetacji. Teren dookoła łąki może być miejscem wyprowadzania psów oraz organizowania pikników (w pobliżu posadzonych krzewów).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt przysłuży się wszystkim mieszkańcom bloków przy ul. Polaka oraz Al. KEN 55 i 52, osobą przemieszczającą się Al. Komisji Edukacji Narodowej oraz odwiedzających tą część naszej dzielnicy. Łąka kwiatowa tworzy bogatą biosferę sprzyjającą rozwojowi fauny i flory, jednocześnie skutecznie zmniejsza poziom zanieczyszczenia powietrza a krzewy znacząco tłumią hałas generowany przez ruch uliczny. Widok kwiatów i krzewów poprawia wygląd tej części dzielnicy. Tablica edukacyjna wpłynie na zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców Ursynowa (zwłaszcza dzieci) o roli i składzie polskich łąk, posiada więc wymierny walor edukacyjny. Projekt jest ponadto prosty w realizacji i nie wymaga dużych nakładów na jego utrzymanie w przyszłości.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt tablicy edukacyjnej - 5 500,00 zł, w tym koszt przygotowania treści do zamieszczenia na tablicy, opracowania grafiki, koszt płyty, wydruku treści oraz laminowania, a także koszt stelażu wraz z montażem do podłoża

Koszt zasiania 70 metrów kwadratowych łąki - 3 500,00 zł.

Koszt posadzenia 10 krzewów oraz ich rocznej pielęgnacji - 1 000,00 zł.

Wszystkie obliczenia dokonałem w oparciu o koszty podane na stronie Urzędu Miasta https://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Łączny koszt realizacji projektu: 10 000,00 zł.


Całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt eksploatacji w wysokości 500,00 zł obejmuje:

dwukrotne koszenie łąki, pielęgnację krzewów (cięcia pielęgnacyjne, pielenie, ściółkowanie, podlewanie i nawożenie oraz ew. ochrona przed chorobami i szkodnikami), wygrabianie zanieczyszczeń organicznych i innych odpadów, a także mycie i konserwację oraz ew. usuwanie graffiti z tablicy edukacyjnej.


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 zł

Załączniki

  • tereny miasta.jpg
  • przykład łąki.jpg
  • przykład łąki2.jpg
  • wstępny projekt nasadzeń.pdf