Autor projektu - zmiany z 2018-01-22 12:14:22
Powrót do projektu

Czysta Praga Południe bez psich odchodów - zakup koszy na śmieci

status: ZgłoszonyWycofany przez autora


Projekt przewiduje zakup i zamontowanie 100 koszy z przykrywkami na między innymi psie odchody. Proponuję zlokalizować je na całej Pradze Południe

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

teren całej Pragi Południe

dokładna lokalizacja zamontowania koszy zostanie wskazana podczas realizacji projektu

Istotne informacje o lokalizacji

teren całej Pragi Południe


Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

ogólnie dostępny projekt dla wszystkich w przestrzeni publicznej


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup 100 koszy na między innymi psie odchody, dobrze byłoby, gdyby były to kosze z przykrywką, żeby duże gawronowate ptaki nie rozwłóczyły zawartości koszy po okolicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy Warszawy często nie odczuwają współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną, niestety dotyczy to także właścicieli czworonogów. Nagminne jest pozostawianie psich odchodów, które zaśmiecają trawniki, chodniki. Nie tylko brzydko wyglądają nieestetycznie, ale także często lądują na butach spacerowiczów, kółkach wózków dziecięcych... W mieście jest bardzo dużo psów, bardzo często właściciele zwierząt twierdzą, że nie mają gdzie wyrzucać odchodów po swoich pupilach, ponieważ, nie ma w najbliższej okolicy koszy na psie odchody, a istniejące betonowe kosze na śmieci są z reguły zapełnione, i bardzo często ptaki gawronowate roznoszą zawartość tych koszy po okolicy, co trzeba przyznać nie jest estetycznym widokiem


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

100 koszy x 490,00 zł = 49 000,00 zł

koszt montażu koszy 6 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 51 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszt opróżniania koszy i wywózki śmieci i konserwacji


Całkowity koszt eksploatacji: 40 000,00 zł

Załączniki

  • kosze na odchody.jpg
  • kosze na odchody1.jpg