pstrzelczyk - zmiany z 2018-05-29 09:37:29
Powrót do projektu

CYKL SPOTKAŃ KRYMINALISTYCZNYCH

Cykl spotkań kryminalistycznych

status: Zgłoszony


Tematy poruszane podczas spotkań będą obejmować zagadnienia prawne i psychologiczne, dotyczyć będą aspektów związanych z kryminalistyką z takich dziedzin nauki jak biologia, chemia oraz fizyka. Na spotkaniach pojawią się pracownicy uczelni wyższych, policji, firm detektywistycznych, technicy kryminalni, antropolodzy sądowi, radcy prawni, czy eksperci z poszczególnych dziedzin związanych z kryminalistyką.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9153796136707
szerokość geograficzna: 52.2311605341722

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Dwa Jelonki - Miejsce Aktywności Lokalnej

Powstańców Śląskich 44

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Na spotkania obowiązywał będzie wstęp wolny - decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od rodzaju spotkania ilość osób będzie wahała się od 30 (warsztaty) do 60-70 (seminaria, wykłady, study case)


Pełny opis projektu

Projekt zawiera szereg aktywności mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat nauk kryminalistycznych oraz sądowych. Obejmuje działania związane z popularyzowaniem wiedzy na temat prawa, pracy służb mundurowych - policji, straży miejskiej, działań prawników, sędziów, śledczych, czy detektywów. Tematy poruszane podczas spotkań mają obejmować zagadnienia prawne i psychologiczne, dotyczyć mają również aspektów związanych z kryminalistyką z takich dziedzin nauki jak biologia, chemia oraz fizyka. W ramach projektu nawiążemy współpracę między innymi pracownikami i pracowniczkami uczelni wyższych, policji, straży miejskiej, firm detektywistycznych, antropologami sądowymi, radcami prawnymi,technikami kryminalistyki, czy ekspertami z poszczególnych dziedzin związanych z kryminalistyką.

Podczas spotkań eksperci odpowiedzą, co się dzieje na miejscu zbrodni, kiedy wkraczają specjaliści od wykrywania i zabezpieczania śladów. Jak działają profilerzy, czy w dzisiejszych czasach można popełnić zbrodnię doskonałą ?

Na warsztatach zainscenizujemy miejsce zbrodni i zamienimy się w techników kryminalistyki zbierając dowody zbrodni.

Projekt będzie realizowany przez cały rok,poprzez cykl spotkań prowadzonych w różnej formule - wykłady, seminaria, warsztaty, study case. Spotkania odbywać się będą w Miejscu Aktywności Lokalnej "Dwa Jelonki" - opieka merytoryczna i realizacja projektu powierzona będzie Bemowskiemu Centrum Kultury.

Cykl wpłynie na zmianę postawy społecznej i zwiększenie świadomości na temat nauk kryminalistycznych i sądowych.Zwiększenie wiedzy na temat metod działania pracowników związanych z kryminalistyką i sądownictwem.

Projekt podsumowywany będzie w cyklach półrocznych w postaci publikacji zawierającej ewaluację pracy oraz materiały i wiedzę z odbytych spotkań.Pomysł zakłada kontynuację cyklu przez 2 lata.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie mieszkańców tematyką kryminalistyczną i sądową. Wiedza podana w przystępny sposób rozwieje wątpliwości dotyczące aspektów prawnych i oswoi uczestników z na co dzień niedostępną dziedziną nauki. Spotkania mają też na celu zachęcenie studentów i starszej młodzież do poszerzania swojej wiedzy z dziedziny nauk ścisłych takich jak biologia, chemia czy fizyka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenia prelegentów - 24x 1000zł - 24000zł

Koordynacja cyklu - 6000zł

Poczęstunek dla uczestników spotkań - 24x 150zł - 3600zł

Materiały warsztatowe - 6000zł

Promocja - 3000zł

Krzesła 20x 50zł - 1000zł


Całkowity koszt projektu: 43 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Zakładam kontynuację projektu przez kolejne 2 lata

koszt 47100zł w roku 2020 i 2021


Całkowity koszt eksploatacji: 47 100,00 zł

Załączniki

  • cykl kryminalny.JPG