Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2018-03-23 09:30:23
Powrót do projektu

Praskie ławki i stojaki rowerowe

status: Zgłoszony


Ustawienie 100 ławek i 100 stojaków rowerowych przy praskich ulicach

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wileńska, Stalowa, Al. Solidarności, Jagiellońska, okolice Pl. Hallera, rondo Starzyńskiego, ul. Witkiewicza.

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Infrastruktura będzie zlokalizowana na terenie miejskim, w przestrzeni ulic, w miejscach ogólnodostępnych.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada ustawienie 100 ławek i 100 stojaków rowerowych przy praskich ulicach: Wileńskiej, Stalowej, Al. Solidarności, Jagiellońskiej (między Al. Solidarności a rondem Starzyńskiego), w okolicach Pl. Hallera,

przy rondzie Starzyńskiego, na Śliwicach.

Wielu mieszkańców dzielnicy to osoby starsze, które z trudem pokonują dłuższe dystanse. Dlatego między ławkami, pozwalającymi na chwile przysiąść i odpocząć, odległości nie powinny być większej niż 200 m. Projektowane dodatkowe ławki powinny stanąć zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych do miejsc uczęszczanych (sklepów, punktów usługowych, aptek, przychodni) oraz przy przystankach. Ławki powinny też stanąć w miejscach, które zachęcają, aby dłużej w nich pozostać - np. obrzeża parków i skwerów. W przypadku braku miejsca lub obawy mieszkańców przed sytuowaniem w ich sąsiedztwie pełnowymiarowych ławek, powinny zostać zastosowane tzw. przycupki lub przysiadaki, jakie zastosowano m. in. w Gdyni (załącznik), dające chwilowy odpoczynek, ale niewygodne do wielogodzinnego na nich przesiadywania. W tym przypadku odległości między ławkami muszą być mniejsze.

O szczegółowych lokalizacjach ławek w sąsiedztwie budynków mieszkalnych powinni współdecydować mieszkańcy (np. sonda internetowa czy wskazania Rady Seniorów).

Stojaki rowerowe powinny być dostawione w węzłach przesiadkowych, umożliwiając podróże łączone rower-komunikacja miejska (bike@ride), a także przy sklepach i punktach usługowych np. Plac Wileński przy veturilo, ul. Wileńska, Stalowa/Inżynierska, Plac Hallera, siedziba ZGN na Burdzińskiego, rondo Starzyńskiego (pawilony, apteka), Jagiellońskiej (ALK, Luxmed).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wielu mieszkańców dzielnicy to osoby starsze, które z trudem pokonują dłuższe dystanse.

Sieć stojaków rowerowych jest niepełna, często w pobliżu miejsca podróży roweru nie ma do czego przypiąć.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

100 ławek ok 1500 /szt.= 150 tys.

100 stojaków rowerowych 400 zł /szt. =40 tys.


Całkowity koszt projektu: 190 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Ławki i stojaki zał.1.doc